• Poedat Akademisi: 2. Buluşma

    Sosyal bilimlerde akademisyenliği düşünen veya akademiyle bir şekilde bağını korumak isteyen üniversite öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar için.

    BİLGİ VE BAŞVURU
Akademik Çalışma

Poedat, değişik disiplinlerde çalışan üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor. Seminerler, konferanslar, buluşmalar, zirveler ve özel gruplar ile gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla ele alınan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

Dostluk Ağı

Çeşitli arka planlardan gelen gençleri aynı paydada buluşturan Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını sağlıyor. Çalışma ortaklıklarına, etkinlik tasarılarına, birlikte yolculuklara ve dostluklara aracılık ederken öngörülmeyen bir dayanışmayı gerçek kılıyor. İletişim çeşitliliğini önemseyen Poedat'ın en büyük gücü dostluk ağının kendisi.

Deneysel Deneyim

Doğrudan gençlerin yönetimine ve katılımına dayanan Poedat, deneysel biçimler bulmaya çalışıyor ve uygulamaya çalıştığı etkinliklerini alternatif alanlarda gerçekleştiriyor. Poedat, katılımcılarıyla içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindeliğe sahip olmasıyla da diğer topluluklardan ayrılıyor.

Yatay Örgütlenme

Poedat'ın küçük çaplı etkinliklerini çekirdek bir ekip yönetirken kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temeline dayalı olarak katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Yatay örgütlenmeyi derinleştirmek için Poedat üyelerinin Poedat'ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenleniyor.

Güvenli Bölge

Güvenli Bölge gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

"Poedat"?

Poedat; "praksis", "otonomi", "entelektüellik", "düş", "arayış", "tutku" sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor ve her bir sözcüğün taşıdığını kendi bünyesinde yaşatmaya çalışıyor. Sözcükler Poedat'ın farklı yönlerini vurgularken aynı zamanda onun kesişimselliğini de öne çıkarıyor ve uçsuz bucaksız olanakların, açılımların ve boyutların yaratılmasını yüreklendiriyor.

24

Etkinlik

2820

Katılımcı

7

Yıl

Poedat Konferansı 2018

24. Etkinlik

 

Yaşamın karmaşık ve şaşırtıcı akışını çözümlemenin farklı alanların, yaklaşımların ve yöntemlerin birleşmesiyle gerçekleşebileceğine inanan Poedat, geniş kesimlere açılan disiplinlerarası gençlik buluşması Poedat Konferansı 2018'i 21-23 Aralık'ta Columbia Üniversitesi'ne bağlı Studio-X Istanbul'da düzenledi.

BİLGİ

aq_block_16
aq_block_18

Poedat Akademisi: 1. Buluşma

22. Etkinlik

 

Sosyal bilimlerde akademisyenliği düşünen ya da akademiyle bir şekilde bağını korumak isteyen doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin ve doktora sonrası araştırmacıların hukuk, siyaset bilimi, felsefe, resim, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve mimarlık bildirileri tartışmaya açıldı.

BİLGİ

Etik Buluşmaları: Sınır ve Öteki

21. Etkinlik

 

Aşırı yoksulluğa karşı küresel adaletin, hayvan sömürüsüne karşı hayvan özgürlüğünün ve göç krizine karşı toplumsal birlikteliğin yolları konuşuldu.

İNCELE

Beden ve Kesişimleri

20. Etkinlik

 

Yaratılış öykülerinden neoliberalizme, neoliberalizmden geleceğin teknolojilerine bedenin bir etkileşim alanı olarak kurulabilme ve anlaşılabilme yolları araştırıldı.

İNCELE

Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri

19. Etkinlik

 

Değere, ilkeye, yasaya indirgenmiş bilindik özgürlük anlayışlarından koparak hareket hâlinde, göreceliğini sorgulamaya açmaktan çekinmeyen, “şimdi ve burada” olan bir özgürlüğün gerçekleştirilebilir olup olmadığı sorgulandı.

İNCELE

Ekip

Fırat Akova
Kurucu
Tuna Öğüt
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Ayfer Çekiç
Danışman

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.

İş Birlikleri

Bize Ulaşın