• Yeni etkinlikler hazırlıyoruz.

    Haberdar olmak için duyuru grubumuza kayıt olun.

    DUYURU GRUBU
Akademik Çalışma

Poedat, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde bilgi birikimi olan üniversite öğrencilerinin ya da alanında uzman kişilerin yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor. Seminerler, kamplar, buluşmalar, zirveler, özel gruplar ile gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla ele alınan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

Dostluk Ağı

Değişik arka planlardan gelen gençleri aynı paydada kesiştiren Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını sağlıyor. Dostluklara, çalışma ortaklıklarına, ortak yolculuklara, ev paylaşımlarına aracılık ederken öngörülmeyen bir dayanışmayı gerçek kılıyor. İletişim çeşitliliğini önemseyen Poedat'ın en büyük zenginliği dostluk ağının kendisi.

Deneysel Deneyim

Doğrudan gençlerin yönetimine ve katılımına dayanan Poedat, deneysel biçimler bulmaya ve uygulamaya çalıştığı etkinliklerini alternatif alanlarda gerçekleştiriyor. Poedat, katılımcılarıyla içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindeliğe sahip olmasıyla da diğer topluluklardan ayrılıyor.

Yatay Örgütlenme

Poedat'ın küçük çaplı etkinliklerini çekirdek bir ekip yönetiyor, ancak kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temeline dayalı olarak katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Yatay örgütlenmeyi derinleştirmek için Poedat üyelerinin Poedat'ın geleceğiyle ilgili kendi düşüncelerini tartışabilecekleri toplantılar ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenleniyor.

Güvenli Bölge

Güvenli Bölge gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

"Poedat"?

Poedat; "praksis", "otonomi", "entelektüellik", "düş", "arayış", "tutku" sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor ve her bir sözcüğün taşıdığını kendi bünyesinde yaşatmaya çalışıyor. Sözcükler Poedat'ın farklı yönlerini vurgularken aynı zamanda onun kesişimselliğini de öne çıkarıyor ve birbirinden farklı olanakların, açılımların ve boyutların yaratılmasını yüreklendiriyor.

22

Etkinlik

1500

Katılımcı

6

Yıl

Geçmiş Etkinlikler

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.

İş Birlikleri

Poedat'a Ulaşın