• Yeni Etkinlik: Sarsılan Anlatılar

  9-12 Nisan 2020, Tiyatro Medresesi
  Kontenjan nedeniyle erken başvuru önerilir.

  BİLGİ VE BAŞVURU
Akademik Çalışma

Poedat, değişik disiplinlerde çalışan üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor. Seminerler, konferanslar, kamplar, zirveler ve özel gruplar ile gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla kurgulanan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

Dostluk Ağı

Çeşitli arka planlardan gelen entelektüel arayışlara sahip olan kişileri aynı paydada buluşturan Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını sağlıyor. Dostluk ilişkileri akademik ortaklıklarla, ev arkadaşlıklarıyla, toplu yolculuklarla ve her biri kendisine özgü sayısız iletişimle taçlanırken öngörülmeyen bir dayanışma da gerçek oluyor.

Yatay Örgütlenme

Poedat'ın küçük çaplı etkinliklerini bir çekirdek ekip yönetirken kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temeline dayalı olarak katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Yatay örgütlenmeyi derinleştirmek için üyelerin Poedat'ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler oluşturuluyor.

Deneysel Deneyim

Gençlerin temelini oluşturduğu Poedat, deneysel biçimler bulmaya çalışıyor ve etkinliklerini olabildiğince alternatif mekânlarla, yöntemlerle ve kişilerle gerçekleştiriyor. Poedat, üyeleriyle içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindenliğe sahip olmasıyla diğer topluluklardan ayrılıyor.

Güvenli Bölge

Güvenli Bölge gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

"Poedat"?

Poedat, "praksis", "otonomi", "entelektüellik", "düş", "arayış" ve "tutku" sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor ve her bir sözcüğün taşıdığını bünyesinde yaşatmaya çabalıyor. Sözcükler Poedat'ın farklı yönlerini vurgularken aynı zamanda onun kesişimselliğini öne çıkarıyor ve uçsuz bucaksız olanakların, açılımların ve boyutların yaratılmasını yüreklendiriyor. 

26

Etkinlik

2820

Katılımcı

7

Yıl

Kimlik ve Bellek

26. Etkinlik

 

"Eril heterotopyalar", "kuir teorinin mekânla ilişkisi", "mikro kökenleriyle ötekileştirilme", "popülizm ve kutuplaşma", "gerçek-ötesi", "belleksizleştirilme rejimleri", "kentsel psikanaliz", "zihin ve iç çatışma", "insan yüzü ve kişilik izlenimi" gibi konular irdelendi.

BİLGİ

aq_block_15

Geleceği Ararken

25. Etkinlik

 

Sistemlerin, teknolojilerin ve kentler önlenemezin bir evrim geçirdiği, sanal gerçekliğin duygular ve beyin üstündeki etkilerinin tartışıldığı ve yapay zekânın etiği ve ekonomiyi dört bir yandan kuşattığı çağımızın çözümlemesi yapıldı.

BİLGİ

Poedat Konferansı 2018

24. Etkinlik

 

Yaşamın karmaşık ve şaşırtıcı akışını çözümlemenin farklı alanların, yaklaşımların ve yöntemlerin birleşmesiyle gerçekleşebileceğine inanan Poedat, geniş kesimlere açılan disiplinlerarası gençlik buluşması Poedat Konferansı 2018'i 21-23 Aralık'ta Columbia Üniversitesi'ne bağlı Studio-X Istanbul'da düzenledi.

BİLGİ

aq_block_21

Beden ve Kesişimleri

20. Etkinlik

 

Yaratılış öykülerinden neoliberalizme, neoliberalizmden geleceğin teknolojilerine bedenin bir etkileşim alanı olarak kurulabilme ve anlaşılabilme yolları araştırıldı.

İNCELE

Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri

19. Etkinlik

 

Değere, ilkeye, yasaya indirgenmiş bilindik özgürlük anlayışlarından koparak hareket hâlinde, göreceliğini sorgulamaya açmaktan çekinmeyen, “şimdi ve burada” olan bir özgürlüğün gerçekleştirilebilir olup olmadığı sorgulandı.

İNCELE

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.

Poedat etkinliklerine nasıl katılabilirim?

Etkinliklerimiz "başvuru temelli", "kayıt temelli", "herkese açık" ve "üyelere açık" olmak üzere dört farklı türde.

Başvuru temelli etkinliklerimiz için başvuru sahibinin akademik düzeyini ve entelektüel konulara ilgisini, sosyal yönlerini ve kişiliğini çeşitli sorular üstünden değerlendirmeye aldığımız yazılı bir belge dolduruluyor. Doldurulan belgenin ardından telefon aracılığıyla bir sözlü görüşme gerçekleşiyor. Yazılı belgeyle sözlü görüşme birlikte değerlendirildikten ve başvuru diğer başvurularla karşılaştırıldıktan sonra sonuç başvurana bildiriliyor. Başvuru temelli etkinlikler taşrada oluyor ve etkinliklerimizin çoğunluğunu oluşturuyor.

Kayıt temelli etkinliklerimiz biletli ve biletsiz olarak ayrılıyor ve İstanbul'da düzenleniyor. Biletli olanlar için bir ücret alınırken biletsiz olanlar için bir ücret alınmıyor.

Herkese açık etkinliklerimiz için herhangi bir başvuruya, kayda veya ücrete gerek olmuyor; etkinlik mekânını bulmak katılım için yeterli. İstanbul, herkese açık etkinliklerimizin merkezi konumunda.

Üyelere açık etkinliklerimiz yıllar boyu Poedat'ta olan veya aramıza yeni katılıp zamanlarını ve enerjilerini Poedat'a ayıran üyelerimiz için. Metin, film, kavram ve olay tartışmalarının gerçekleştirildiği Poedat İstanbul Grubu ve yıllık planın yapıldığı Poedat Zirvesi sadece üyelere açık.

 • Nasıl Poedat üyesi olabilirim?
  Poedat üyesi olabilmek için en az bir başvuru temelli etkinliğimize kabul edilmeniz, diğer üyelerle yaşayan bir bağ kurmanız ve topluluğumuzla uyum içinde olmanız gerekir.
 • Poedat etkinliklerinde katılımcılara burs sağlanıyor mu?
  Dar gelirli öğrencilerin düzenlediğimiz etkinliklere olan erişebilirliklerini arttırmak için gereksinim temelinde burs veriyoruz. Burs tutarları ve oranları etkinlikten etkinliğe değişiyor. Sınırlı kaynaklarımız olduğu için her talebe karşılık veremiyor olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.
 • Poedat etkinlikleri neden ücretsiz değil?
  Poedat'ın herkese açık etkinlikleri ücretsiz ve en yüksek katılım da herkese açık etkinliklerden geliyor. Başvuru temelli etkinliklerde konaklama ve yemek giderleri olduğu için katılımcılar mekâna belirli bir ücret ödemek zorunda oluyorlar. Kayıt temelli etkinliklerde ise mekâna kira ödeniyorsa kiranın karşılanması için bilet satışı yapılıyor. Mekân gideri dışında tanıtım, ulaşım, basım ve vergi giderleri olabiliyor ve dar gelirli öğrencilere verilen gereksinim bursları da Poedat tarafından karşılanıyor. Her şey değerlendirilmeye alındığında Poedat etkinliklerinin tamamının ücretsiz olması mümkün olmuyor; üstelik Poedat kâr amacı güden bir topluluk değil ve üyeleri kazanç sağlamıyor.
 • Poedat'ın herhangi bir kurumla maddi veya manevi bir bağı var mı?
  Etkinliklerimiz için kimi kurumlarla geçici iş birlikleri yapmamızın dışında herhangi bir kurumla maddi veya manevi bir bağımız yok. İş birliği yaptığımız kurumları "İş Birlikleri" bölümünden inceleyebilirsiniz.
 • Poedat'ı nasıl takip edebilirim?
  Etkinliklerimizi duyuru grubumuzdan ve Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

İş Birlikleri

Bize Ulaşın