• Etik Buluşmaları: Sınır ve Öteki
    27-31 Aralık 2017
    Tiyatro Medresesi

    Başvurular öncelikli olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olmakla beraber çalışma ve ilgi alanı etkinliğin konularıyla örtüşen herkes etkinliğe başvurabilir.

    BİLGİ VE BAŞVURU
Akademik Çalışma

Poedat, başta felsefe olmak üzere farklı disiplinlerde bilgi birikimi olan üniversite öğrencilerinin ya da alanında uzman kişilerin yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor. Seminerler, kamplar, buluşmalar, zirveler, özel gruplar ile gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla ele alınan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

Dostluk Ağı

Değişik arka planlardan gelen gençleri aynı paydada kesiştiren Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını sağlıyor. Dostluklara, çalışma ortaklıklarına, ortak yolculuklara, ev paylaşımlarına aracılık ederken öngörülmeyen bir dayanışmayı gerçek kılıyor. İletişim çeşitliliğini önemseyen Poedat'ın en büyük zenginliği dostluk ağının kendisi.

Deneysel Deneyim

Doğrudan gençlerin yönetimine ve katılımına dayanan Poedat, deneysel biçimler bulmaya ve uygulamaya çalıştığı etkinliklerini alternatif alanlarda gerçekleştiriyor. Poedat, katılımcılarıyla içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindeliğe sahip olmasıyla da diğer topluluklardan ayrılıyor.

Yatay Örgütlenme

Poedat'ın küçük çaplı etkinliklerini çekirdek bir ekip yönetiyor, ancak kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temeline dayalı olarak katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Yatay örgütlenmeyi derinleştirmek için Poedat üyelerinin Poedat'ın geleceğiyle ilgili kendi düşüncelerini tartışabilecekleri toplantılar ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenleniyor.

Güvenli Bölge

Güvenli Bölge gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Dergi Yayını

Poedat Dergisi, dergi.poedat.org adresinde felsefe, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, arkeoloji, edebiyat, sinema, sanat tarihi, kültürel çalışmalar alanlarında yayın yapan disiplinlerarası bir kapsama sahip. Sosyal bilimlerin kesişimsel yönünü öne çıkarma amacı güden Poedat Dergisi, 2014-2016 arasında düşünce ve kültür dergisi sıfatıyla basılı olarak da yayımlandı.

20

Etkinlik

1500

Katılımcı

5

Yıl

Geçmiş Etkinlikler

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.

İş Birlikleri

Poedat'a Ulaşın