Kapsam

1. Varoluşçuluk Buluşması, köklerini geleneksel ontolojinin, sanatın, tarihin eleştirisine ve insanı yeniden kurma çabasına yerleştiren varoluşçuluğun iç karartıcı değil iç açıcı, sorumsuz özgürlüğü öneren değil sorumlu özgürlüğü yücelten bir akım olduğunu vurguladı.

Katılım

1. Varoluşçuluk Buluşması'na doktora, lisans ve lise seviyelerinden katılım sağlandı.

29

Katılımcı

14

Saatlik Çalışma

6.

Etkinlik

Program

Rehberler

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.