Kapsam

1. Varoluşçuluk Buluşması, köklerini geleneksel ontolojinin, sanatın, tarihin eleştirisine ve insanı yeniden kurma çabasına yerleştiren varoluşçuluğun iç karartıcı değil iç açıcı, sorumsuz özgürlüğü öneren değil sorumlu özgürlüğü yücelten bir akım olduğunu vurguladı.

Katılım

1. Varoluşçuluk Buluşması'na doktora, lisans ve lise seviyelerinden katılım sağlandı.

29

Katılımcı

14

Saatlik Çalışma

6.

Etkinlik

Program

Çarşamba, Aralık 25
12:00 - 15:00 Varış
15:00 - 16:00 Kayıt
16:00 - 18:00 Tanışma
Perşembe, Aralık 26
09:45 - 10:45 Varoluşçuluğun tarihsel bağlamı, dalları, düşünürleri ve başat kavramları (1) Fırat Akova
11:00 - 12:00 Varoluşçuluğun tarihsel bağlamı, dalları, düşünürleri ve başat kavramları (2) Fırat Akova
13:30 - 14:30
Farkındalığın sarsıntısında umut, acı, aile, din ve hokkabazlar toplumu ile yüzleşmek (1)
Lev Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü
Fırat Akova
14:45 - 15:45
Farkındalığın sarsıntısında umut, acı, aile, din ve hokkabazlar toplumu ile yüzleşmek (2)
Lev Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü
Fırat Akova
Cuma, Aralık 27
09:45 - 10:45
Uyumsuzun usunda intihar, başkaldırı, öznel yordam olarak ahlak, yaratım ve “yüreğin doluşu” (1)
Albert Camus, Sisifos Söyleni
Fırat Akova
11:00 - 12:00
Uyumsuzun usunda intihar, başkaldırı, öznel yordam olarak ahlak, yaratım ve “yüreğin doluşu” (2)
Albert Camus, Sisifos Söyleni
Fırat Akova
13:30 - 14:30
Uyumsuzun usunda intihar, başkaldırı, öznel yordam olarak ahlak, yaratım ve “yüreğin doluşu” (3)
Albert Camus, Sisifos Söyleni
Fırat Akova
14:45 - 15:45
Uyumsuzun usunda intihar, başkaldırı, öznel yordam olarak ahlak, yaratım ve “yüreğin doluşu” (4)
Albert Camus, Sisifos Söyleni
Fırat Akova
Cumartesi, Aralık 28
09:45 - 10:45
Martin Heidegger (1): Dasein, dünyasal, (in)otantik, düşüş, benliğin çağrısı ve tarihin inşası
Fırat Akova
11:00 - 12:00
Martin Heidegger (2): Yuva, yuvaya-benzemeyen, köken, teknolojik kentlilik ve sarkık gelecek
“Messkirch’in 700. Yılı”
Fırat Akova
13:30 - 14:30
Varoluşçu estetik (1): Sanatın varoluşçu yapısökümü. Özgürlük ve sanat. Yazmak nedir? Niçin yazıyoruz?
Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir?
Orhun Canca
14:45 - 15:45
Varoluşçu estetik (2): Kimin için yazıyoruz?
Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir?
Orhun Canca
16:45 - 17:45
Varoluşçu estetik (3): Kimin için yazıyoruz?
Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir?
Orhun Canca
Pazar, Aralık 29
09:45 - 10:45
Varoluşçu estetik (4): Edebiyat dışı sanatlarda varoluşçuluğun izleri. Giacometti, Dubuffet, Wols, Fautrier, Helion, Michaux, Bacon, Richier.
Paris Savaş Sonrası Sergisi, 1993, Tate Galerisi
Orhun Canca
11:00 - 12:00 Veda


Rehberler

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.

Posted by Poedat Kolektifi on Monday, 13 February 2017
Posted by Poedat Kolektifi on Monday, 13 February 2017
Posted by Poedat Kolektifi on Monday, 13 February 2017
Posted by Poedat Kolektifi on Monday, 13 February 2017