Kapsam

2. Varoluşçuluk Buluşması, Martin Heidegger'in bir inziva kulübesinde yazdığı, çetin dilli ve merak uyandırıcı Varlık ve Zaman'a adanarak Varlık sorusu, Dasein, "düşüş", "fırlatılmışlık", kaygı, ölüm gibi kavramlarla Heidegger düşüncesini yalınlaştırdı.

Katılım

2. Varoluşçuluk Buluşması'na doktora, yüksek lisans, lisans ve lise seviyelerinden katılım sağlandı.

26

Katılımcı

11,5

Saatlik Çalışma

12.

Etkinlik

Program

Çarşamba, Ocak 21
12:00 - 15:00 Varış
15:00 - 16:00 Kayıt
16:00 - 18:00 Tanışma
Perşembe, Ocak 22
10:00 - 11:00 Varlık sorusunun ontik-ontolojik önceliği ve görüngü bilimsel yöntem (1) Fırat Akova
11:15 - 12:15 Varlık sorusunun ontik-ontolojik önceliği ve görüngü bilimsel yöntem (2) Fırat Akova
13:30 - 14:30
Dasein kimdir? (1): Hep benimki, sorun eden
§ 9. Dasein’a İlişkin Analizin Konusu
Fırat Akova
14:45 - 15:45
Dasein kimdir? (2): Gündelikliğin öznesi, özen
§ 26. Başkalarının Birlikte-Dasein’ı ile Hergünkü Birlikte-Olma
§ 27. Hergünkü Kendi-Olma ile Herkes
Fırat Akova
16:00 - 17:00 Yakın metin çalışması Fırat Akova
Cuma, Ocak 23
10:00 - 11:00
Düşüşün üç biçimi ve fırlatılmışlık (1)
§ 35. Lakırtı
§ 36. Merak
Fırat Akova
11:15 - 12:15
Düşüşün üç biçimi ve fırlatılmışlık (2)
§ 37. Müphemiyet
§ 38. Düşkünlük ve Fırlatılmışlık
Fırat Akova
13:30 - 14:30
Kaygı
§ 40. Dasein’ın Müstesna Bir Açımlanmışlığı Olarak Havf Denilen Temel-Bulunuş
Fırat Akova
14:45 - 15:45 Yakın metin çalışması Fırat Akova
Cumartesi, Ocak 24
10:00 - 11:00
Ölüm (1): Varoluşsal-ontolojik imlem
§ 46. Dasein’sal Bütün-Oluşun Ontolojik Bakımdan Kavranıp Belirlenmesinin Görünürdeki İmkansızlığı
§ 47. Başkalarının Ölümünün Deneyimlenebilirliği ve Bir Bütün Olarak Dasein’ın Kavranılma İmkanı
Fırat Akova
11:15 - 12:15
Ölüm (2): Henüz-olmamışlık ve sona-doğru-varlık
§ 48. Noksanlık, Hitam ve Bütünlük
§ 49. Ölümün Eksistensiyal Analizinin Bu Fenomenin Olası Diğer Yorumlarından Ayrılıp Sınıflandırılması
§ 50. Ölümün Eksistensiyal-Ontolojik Yapısının Öntaslağı
Fırat Akova
13:30 - 14:30
Ölüm (3): Kendine ait, bağlantısız, atlatılamaz
§ 51. Ölüme Yönelik Varlık ve Dasein’ın Hergünkülüğü
§ 52. Hergünkü Ölüme Yönelik Varlık ve Eksiksiz Bir Eksistensiyal Ölüm Kavramı
§ 53. Ölüme Yönelik Sahih Varlığın Eksistensiyal Tasarımı
Fırat Akova
Pazar, Ocak 25
10:00 - 11:00 Veda


Rehber

Fırat Akova
Kurucu

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.