Engin Arıkan

Engin Arıkan 1986’da Kadıköy, İstanbul’da doğdu. 2006 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Aynı sene kayıt yaptırdığı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. 2011 yılında başladığı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı 2014 yılında “Hayvan Refahı, Hayvan Hakları, Hayvan Hukuku” tezini savunarak tamamladı. Şu anda Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı’na devam etmektedir. 2012 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve uygulamalı etik bulunmaktadır.

Raymond Wacks’ın Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş kitabını çevirmiştir. “Zihinsel Engellilerin İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı” makalesi Dönüşen Toplum Dönüşen Hukuk I: Metamorfoz‘da yayımlanmıştır.