“Sınır ve Öteki” temasıyla birincisi düzenlenen Etik Buluşmaları “aşırı yoksulluğa karşı küresel adalet”, “hayvan sömürüsüne karşı hayvan özgürlüğü” ve “göç krizine karşı toplumsal birliktelik” başlıklarıyla gerçekleşiyor.

Aşırı yoksulluk, günlük 1,9 doların altında geçinmek zorunda kalan, neredeyse hiçbir şeye sahip olmayan ve yaşam güvencesi bulunmayan bir milyardan fazla kişinin sosyal gerçekliğini ifade ediyor. “Aşırı yoksulluğa karşı küresel adalet” başlığında “Daha önce tanışmadığımız ve sınırlarımızın çok ötesinde yaşayan ama acı çeken kişilere yönelik sorumluluklarımız var mıdır?”, “Eşitsizliklere ve adaletsizliklere kayıtsız kalmamız onların bir parçası olduğumuz anlamına mı gelir?”, “Servetimizin bir bölümünü bağış olarak ayırmamızı öğütleyen efektif altruizm yaklaşımı bir çözüm olabilir mi yoksa bir yanılsama mıdır?” ve “Miras ve özel mülkiyet meşru kılınabilir mi?” gibi sorular tartışmaya açılacak.

Hayvan sömürüsü, sadece bir yılda bile yüz milyarlarca hayvanın kitlesel ölümüne, yoğun acısına ve süreğen esaretine neden oluyor. “Hayvan sömürüsüne karşı hayvan özgürlüğü” başlığında “Hayvan hareketinin tarihsel kökenleri nelerdir?”, “Abolisyonizm ve refahçılık arasında ne gibi benzerlikler ve farklar vardır?”, “Hayvan sömürüsünün hayvanlara verdiği zararlar dışında ne gibi zararları vardır?” ve “Cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojiler türcülük tarafından nasıl beslenir?” gibi sorular masaya yatırılacak.

Göç krizi, gerek savaşlarla gerekse doğaya verilen zararlarla ağırlığı artan zorluklara işaret ediyor. “Göç krizine karşı toplumsal birliktelik” başlığında “Sınırların rastgeleliği ne gibi felsefi, sosyolojik ve politik sonuçlar yaratır?”, “Göç krizini yönetmede yapılan yaygın yanlış uygulamalar nelerdir?”, “Türkiye’ye sığınan Suriyelilerle ilgili ön yargılara hangi yanıtlar verilebilir?” ve “Toplumsal barışa doğru göç edenle yerli olanın uzlaşısı nasıl sağlanabilir?” gibi sorulara yanıt aranacak.

Etkinlik, yaşamın merkezinde olan sorunları pratik açılardan ve değişik disiplinlerden yakalayarak bireylerin ne gibi anlayış, davranış ve kişilik dönüşümleri içine girmesi gerektiğini sorgulayacak.

14

Saatlik Çalışma

21.

Etkinlik

Program

Konuşmacılar

Öz geçmişleri incelemek için adların üstüne tıklayabilirsiniz.

Fırat Akova
Warwick Üniversitesi
Engin Arıkan
Türk-Alman Üniversitesi
Selda Bozbıyık
Hayata Destek Derneği
Esin Bozovalı
Galatasaray Üniversitesi
Levent Küey
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kimler başvurabilir?

Başvurular öncelikli olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olmakla beraber çalışma ve ilgi alanı etkinliğin konularıyla örtüşen herkes etkinliğe başvurabilir. Başvuru sonucu 1 ay içinde e-postayla bildiriliyor.

Ücret nedir?

Ücret; Tiyatro Medresesi'ndeki 16 ya da 8 kişilik yatakhanelerde konaklayacaklar için 580 lira, kendi çadırında kalacaklar için 535 lira. Oturumlar, üç öğün yemek ve diğer temel gereksinimler ücrete dâhil.

Burs olanağı var mı?

Var. 2 kişiye %40, 3 kişiye %25, 4 kişiye %20 gereksinim bursu sağlayacağız. Burs gereksiniminiz varsa talep ettiğiniz burs tutarını "Eklemek istedikleriniz" bölümünde belirtebilirsiniz. Talepte bulunan herkese burs sağlayacağımıza söz veremiyor olsak da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz verebiliriz.

Oturumlar dışında neler yapılıyor?

Oturumlarımız bittikten sonra isteğe göre tartışma grupları yaratabilir, küçük atölyeler düzenleyebilir, sanatsal üretimlerde bulunabilir, doğada kaybolabilir, gezilere çıkabiliriz. Tiyatro Medresesi ortak yaşam alanımız olduğu için belli başlı işleri de beraber yapıyoruz.

Katılımcılar neye göre seçiliyor?

Etkinliklerimizin entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı iç heyecana sahip, etkileşime ve paylaşıma açık katılımcılardan oluşmasına özen gösteriyoruz. Kontenjan kısıtlı olduğu için erken başvuru yapmanızı öneriyoruz.

Güvenli Bölge nedir?

Kolektif içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

İsteyene vegan-vejetaryen menü
Doğanın içinde bir deneyim

Poedat Kolektifi ve Tiyatro Medresesi kâr amacı gütmez. Gelirler Poedat Kolektifi'nin giderlerine ve tasarılarına, Tiyatro Medresesi'nin geliştirilmesine ve burslara ayrılır.

Başvurular kısa bir süre için daha devam ediyor.

Sorularınız için