Poedat İstanbul Grubu

Düzenlediğimiz aylık toplantılarla metin, film, kavram ve olay tartışmaları yürütüyoruz.

Poedat İstanbul Grubu üyeleri, geçmiş etkinliklerimize katılmış Poedat üyeleri arasından seçilir. Poedat İstanbul Grubu üyesi olabilmek için önce gelecek etkinliklerimize katılarak Poedat üyesi olmanız gerekir. Bir toplantımıza konuk olmak istiyorsanız Poedat İstanbul Grubu üyelerinden birinin referansını kullanabilirsiniz; referans olmaksızın Poedat İstanbul Grubu'na konuk kabul edemiyoruz.

Gelecek Toplantılar

18. Toplantı

20 Nisan 2019

Sürüklenme

Latife Tekin

2019

17. Toplantı

16 Mart 2019

İnsan Sonrası

Rosi Braidotti

 

Vitruvius Adamı'nda cisimleşen ve tarihe damgasını vuran ideolojik yük, geleceğin bedenlerinin etik ve politik imleri ile açıklandı.

16. Toplantı

16 Şubat 2019

Seçim Paradoksu

 

Belirli bir yarar eşiğinin üstündeki seçeneklere ulaşmayı yeterli bulan tatmincilik yaklaşımı ile seçenekleri karşılaştırıp aralarındaki en uygunu bulmayı önceleyen en iyileyicilik yaklaşımı arasındaki karşıtlık, özgürlüğün tüketim aracılığıyla tanımlanması ve fırsat maliyetinin insan psikolojisindeki etkisi birbirleriyle bağlantılandırıldı.

15. Toplantı

19 Ocak 2019

Kapitalizm, Arzu ve Kölelik

Frédéric Lordon

 

Baruch Spinoza'da insan, Frederic Lordon'un Karl Marx'a getirdiği eleştiri, Pierre Bourdieu'da simgesel şiddet ve tahakküm-rıza ilişkisi açımlandı.

2018

14. Toplantı

15 Aralık 2018

Epistokrasi ve Teknokrasi

 

Oy verme sürecinde bilgili olanların ayrıcalıklara sahip olduğu "epistokrasi" rejimi ile yönetimde uzmanlara öncelik tanınan yönettiği "teknokrasi" rejimi, demokrasiyle bağlantılı olarak incelendi.

13. Toplantı

17 Kasım 2018

Büyük Açık

Adam McKay

 

Sorumluluklar ve bedelleri, verili sistemdeki konumlarla neler yapılabileceği ve alternatif alanlar açabilmek için dağınık sistemlerin potansiyeli üstüne düşünüldü.

12. Toplantı

20 Ekim 2018

Yangın Duası

Berkun Oya

 

İki Kişilik Hırgür

Eugène Ionesco

 

Taraf olmanın anlamı, sevmek ve varoluştan vazgeçememek üzerinde ortaklıklar kurulurken absürt tiyatro temelinde karakterlerin köpük yapısı, olayların sıradanlığı, mekânın bir oluşu ve dağılışı ve komiği çıkartmanın nasıl mümkün olabileceği tartışıldı.

11. Toplantı

22 Eylül 2018

Yasak Olmayan Hazlar

Adam Phillips

 

Yasak olan hazlar ve yasak olmayan hazlar ayrımıyla bireyin özgürlük derecelerine, sanatçının kişiliğine, beklentilerin psikolojik açılımlarına ve hazzın karşıtının ne olduğuna kafa yoruldu. 

10. Toplantı

25 Ağustos 2018

Dekalog: Beş

Krzysztof Kieślowski

 

İdamın tatmin edici bir biçimde gerekçelendirilebilir bir ceza olup olamayacağı sorusunun can alıcılığı karşısında suçun, suçlunun ve suçluluğun kökenlerine inildi.

9. Toplantı

28 Temmuz 2018

Sivil İtaatsizlik

Henry David Thoreau

 

Amerikan aşkıncılığının tekil vicdana yaptığı vurgu ile devletin meşruiyet zemini, şiddetsizliğin yöntemleri ve sosyal hareketler değerlendirildi.

8. Toplantı

10 Haziran 2018

Geliş

Denis Villeneuve

 

Doğrusal olmayan zaman düşüncesine, özgür iradeyle belirlenimcilik arasındaki gerilime, Sapir-Whorf varsayımına ve özdeşsizlik sorununa yoğunlaşıldı. 

7. Toplantı

27 Mayıs 2018

Ficciones: Hayaller ve Hikâyeler

Jorge Luis Borges

 

"Babil Kütüphanesi", "Babil Piyangosu", "Yahuda'nın Üç Değişkesi" ve "Yolları Çatallanan Bahçe" öyküleri aracılığıyla sonsuzluk, iyilik ve kötülük, kapitalizmin ve devletin doğası tartışılırken çevirinin ve Borges'in üslubunun okuma deneyimine olan etkisine ilişkin incelemeler yapıldı.

2015

6. Toplantı

3 Ekim 2015

Öldürme Eylemi

Joshua Oppenheimer

 

1965'te Endonezya'da yaşanan bir katliamın incelenmesiyle kurban edilme, tanıklık etme ve yas tutma süreçleri üzerine çözümlemeler yapıldı.

5. Toplantı

28 Mart 2015

Yaratılış

Tanah

 

Yahudilik aracılığıyla ontolojik ve epistemolojik sorgulamalar yapılarak söz-eylem eş zamanlılığı, kötülük sorunu ve törecilik-kabilecilik soruşturuldu.

4. Toplantı

22 Şubat 2015

Entelektüelin Siyasi İşlevi

Foucault'nun Oyunu

Michel Foucault

 

Bilgiye olan egemenliği ve değerlere olan bağlılığıyla öne çıkan evrensel entelektüel figüründen yaşamın çeşitli katmanlarında var olup toplumsal ilişkiler ağının tam ortasından kimliğini var eden spesifik entelektüel figürüne olan geçiş üstünde duruldu.

2014

3. Toplantı

20 Aralık 2014

Kör Baykuş

Sâdık Hidâyet

 

Düşler, simgeler ve İran'ın dinsel gelenekleri Levinasçı merkezde, "ötekinin yüzü" yaklaşımıyla okundu.

2. Toplantı

29 Kasım 2014

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

 

Gerçekliğe erişim ve mutluluğa erişim arasındaki bağlantı masaya yatırılırken koşullandırılma bağlamında ütopyalar ve distopyalar odağa alındı.

1. Toplantı

18 Kasım 2014

Rahip C.

Georges Bataille

 

İyiliği boyun eğdirici bir uzlaşı, kötülüğü ise yasakları aşıp özgür olmanın yollarından biri olarak kavramsallaştıran Bataille üstünden yaratıcılığın, cinselliğin ve ölümün birbirleriyle olan ilişkisi konuşuldu.

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.