• Poedat İstanbul Grubu

    İstanbul Grubu, 2014-2015 arasında dönem dönem toplanarak çeşitli tartışmalar gerçekleştirmişti.

    2018'de artan ve çeşitlenen üyelerle yeniden kurulan İstanbul Grubu, düzenleyeceği toplantılarla metin, kavram, olay ya da film tartışmaları yürütecek.

11. Toplantı

22 Eylül 2018

Dekalog: Beş

Krzysztof Kieślowski

 

İdamın tatmin edici bir biçimde gerekçelendirilebilir bir ceza olup olamayacağı sorusunun can alıcılığı karşısında suçun, suçlunun ve suçluluğun kökenlerine inildi.

10. Toplantı

25 Ağustos 2018

9. Toplantı

28 Temmuz 2018

Sivil İtaatsizlik

Henry David Thoreau

 

Amerikan aşkıncılığının tekil vicdana yaptığı vurgu ile devletin meşruiyet zemini, şiddetsizliğin yöntemleri ve sosyal hareketler değerlendirildi.

Geliş

Denis Villeneuve

 

Doğrusal olmayan zaman düşüncesine, özgür iradeyle belirlenimcilik arasındaki gerilime, Sapir-Whorf varsayımına ve özdeşsizlik sorununa yoğunlaşıldı. 

8. Toplantı

10 Haziran 2018

7. Toplantı

27 Mayıs 2018

Ficciones: Hayaller ve Hikâyeler

Jorge Luis Borges

 

"Babil Kütüphanesi", "Babil Piyangosu", "Yahuda'nın Üç Değişkesi" ve "Yolları Çatallanan Bahçe" öyküleri aracılığıyla sonsuzluk, iyilik ve kötülük, kapitalizmin ve devletin doğası tartışılırken çevirinin ve Borges'in üslubunun okuma deneyimine olan etkisine ilişkin incelemeler yapıldı.

2015

Öldürme Eylemi

Joshua Oppenheimer

 

1965'te Endonezya'da yaşanan bir katliamın incelenmesiyle kurban edilme, tanıklık etme ve yas tutma süreçleri üzerine çözümlemeler yapıldı.

6. Toplantı

3 Ekim 2015

5. Toplantı

28 Mart 2015

Yaratılış

Tanah

 

Yahudilik aracılığıyla ontolojik ve epistemolojik sorgulamalar yapılarak söz-eylem eş zamanlılığı, kötülük sorunu ve törecilik-kabilecilik soruşturuldu.

Entelektüelin Siyasi İşlevi

Foucault'nun Oyunu

Michel Foucault

 

Bilgiye olan egemenliği ve değerlere olan bağlılığıyla öne çıkan evrensel entelektüel figüründen yaşamın çeşitli katmanlarında var olup toplumsal ilişkiler ağının tam ortasından kimliğini var eden spesifik entelektüel figürüne olan geçiş üstünde duruldu.

4. Toplantı

22 Şubat 2015

2014

3. Toplantı

20 Aralık 2014

Kör Baykuş

Sâdık Hidâyet

 

Düşler, simgeler ve İran'ın dinsel gelenekleri Levinasçı merkezde, "ötekinin yüzü" yaklaşımıyla okundu.

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

 

Gerçekliğe erişim ve mutluluğa erişim arasındaki bağlantı masaya yatırılırken koşullandırılma bağlamında ütopyalar ve distopyalar odağa alındı.

2. Toplantı

29 Kasım 2014

1. Toplantı

18 Kasım 2014

Rahip C.

Georges Bataille

 

İyiliği boyun eğdirici bir uzlaşı, kötülüğü ise yasakları aşıp özgür olmanın yollarından biri olarak kavramsallaştıran Georges Bataille üstünden yaratıcılığın, cinselliğin ve ölümün birbirleriyle olan ilişkisi konuşuldu.

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.