Kimliğin bellekle olan ilişkisi vazgeçilmezdir; kimlik, bireyin özerkliğini simgelerken bellek de kimliğin dağıtılmasına ve kalıcılaşmasına aracılık eder. Kimlik savaşımlarının bir nedeni de belleğe yerleşme sayesinde tatmin edilen "biricik olma" ve "sonsuza kalma" talebidir; birey, kendisini diğerlerinden ayırarak öznelliğini evrenin arşivine kayıt eder.

"Eril heterotopyalar", "kuir teorinin mekânla ilişkisi", "mikro kökenleriyle ötekileştirilme", "popülizm ve kutuplaşma", "gerçek-ötesi", "belleksizleştirilme rejimleri", "kentsel psikanaliz", "zihin ve iç çatışma", "insan yüzü ve kişilik izlenimi" gibi konuların irdeleneceği Kimlik ve Bellek, bir yandan belleğin kurulma sürecinde kimliklerin egemenleşme yollarını ve toplumsal kopuşların yarattığı eksikliği ve tamamlanmamışlığı ortaya koyarken bir yandan da bireyin tanıma ve tanınma süreçlerindeki sapaklanmaları çözümleyecek. Çoğunluk şiddetinin ve tarih yazımı aracılığıyla marjinalleştirmenin neden olduğu sorunlardan nasıl kurtulabileceğimizi önerilere açan ve doğruyla yanlışın belirsiz kılındığı bir dönemi sosyal algı ve sosyal biliş bağlamlarında tartışan etkinlik, içinde bulunduğumuz sürer durumu değerlendirecek.

12

Saatlik Çalışma

26.

Etkinlik

Program

Sunum özetlerini okumak için oturum başlıklarına tıklayabilirsiniz.

Konuşmacılar

Öz geçmişleri incelemek için konuşmacıların adlarına tıklayabilirsiniz.

Emre Erdoğan
Doçent Doktor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Başvurular kapanmıştır.