Kimliğin bellekle olan ilişkisi vazgeçilmezdir; kimlik, bireyin özerkliğini simgelerken bellek de kimliğin dağıtılmasına ve kalıcılaşmasına aracılık eder. Kimlik savaşımlarının bir nedeni de belleğe yerleşme sayesinde tatmin edilen "biricik olma" ve "sonsuza kalma" talebidir; birey, kendisini diğerlerinden ayırarak öznelliğini evrenin arşivine kayıt eder.

"Eril heterotopyalar", "kuir teorinin mekânla ilişkisi", "mikro kökenleriyle ötekileştirilme", "popülizm ve kutuplaşma", "gerçek-ötesi", "belleksizleştirilme rejimleri", "kentsel psikanaliz", "zihin ve iç çatışma", "insan yüzü ve kişilik izlenimi" gibi konuların irdeleneceği Kimlik ve Bellek, bir yandan belleğin kurulma sürecinde kimliklerin egemenleşme yollarını ve toplumsal kopuşların yarattığı eksikliği ve tamamlanmamışlığı ortaya koyarken bir yandan da bireyin tanıma ve tanınma süreçlerindeki sapaklanmaları çözümleyecek. Çoğunluk şiddetinin ve tarih yazımı aracılığıyla marjinalleştirmenin neden olduğu sorunlardan nasıl kurtulabileceğimizi önerilere açan ve doğruyla yanlışın belirsiz kılındığı bir dönemi sosyal algı ve sosyal biliş bağlamlarında tartışan etkinlik, içinde bulunduğumuz sürer durumu değerlendirecek.

12

Saatlik Çalışma

26.

Etkinlik

Program

Sunum özetlerini okumak için oturum başlıklarına tıklayabilirsiniz. (Eksik olan sunum özetleri zamanla eklenecektir.)

Konuşmacılar

Öz geçmişleri incelemek için konuşmacıların adlarına tıklayabilirsiniz.

Emre Erdoğan
Doçent Doktor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Emine Görgül
Doçent Doktor, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
Adil Sarıbay
Doçent Doktor ve Bölüm Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Tuna Öğüt
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Koşullar ve Değerlendirme

Başvurular herkese açık olmakla beraber doktora, yüksek lisans, lisans öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi 7 Mart olarak belirlenmiştir; kontenjan nedeniyle erken başvuru önerilir.

Başvuru sonucu, yapılan değerlendirmenin ardından başvuru tarihinden sonraki bir ay içinde e-posta aracılığıyla bildirilir. Poedat, katılımcılarının entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı iç heyecana sahip, etkileşime ve paylaşıma açık olmasına özen gösteriyor.

Ücret, Ödeme, Burs

Ücret, Tiyatro Medresesi'ndeki 18, 8 veya 6 kişilik yatakhanelerde kalacaklar için 535, kendi çadırıyla gelecekler için 480 liradır. Üç öğün yemek ve oturumlar ücrete dahildir.

Poedat kâr amacı güden bir topluluk değildir ve üyeleri kazanç sağlamaz. Ücret, Tiyatro Medresesi'nin giderlerine ve geliştirilmesine, vergilere, burslara, tanıtım giderlerine ve gelecek etkinliklere bölüştürülür.

1. Ödeme Seçeneği

 

Başvurunuz kabul edildikten sonra ücretin tamamını ödeyebilir ve kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kaydınızı tamamladıktan sonra sonra herhangi bir nedenden dolayı kaydınızı iptal etmek isterseniz 11 Şubat'a kadar ücretin tamamı iade edilir. İptal 11 Şubat-11 Mart yapılırsa ücretin %35'i, 11 Mart-31 Mart arası yapılırsa ücretin %65’i, 31 Mart sonrası yapılırsa ücretin %85’i kesilir. Etkinlik başladıktan sonra iptal mümkün değildir.

2. Ödeme Seçeneği

 

Başvurunuz kabul edildikten sonra 200 liralık bir ön ödeme yapabilir ve ücretin kalanını 11 Nisan'da Tiyatro Medresesi'ne vardığınız zaman ödeyerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ön ödemeyi yaptıktan sonra etkinliğe katılmaktan vazgeçerseniz 11 Şubat'a kadar ön ödemenin tamamı iade edilir. Etkinliğe katılmaya 11 Şubat'tan sonra vazgeçerseniz ön ödeme iade edilmez. Etkinlik başladıktan sonra iptal mümkün değildir.

Diğer Bilgiler

Burs olanakları neler?

Dar gelirli öğrencilerin erişebilirliğini arttırmak için gereksinim temelinde burs veriyoruz. 2 tane %10, 2 tane %20 ve 1 tane %40 burs vereceğiz. Başvuru belgesinin sonundaki "Eklemek istedikleriniz" bölümüne burs gereksiniminizi belirtebilirsiniz. Burs vereceğimize söz veremiyor olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.

Oturumlar dışında neler yapılıyor?

Oturumlarımız bittikten sonra isteğe göre tartışma grupları yaratabilir, küçük atölyeler düzenleyebilir, sanatsal üretimlerde bulunabilir, doğada kaybolabilir, gezilere çıkabiliriz. Tiyatro Medresesi ortak yaşam alanımız olduğu için belli başlı işleri de beraber yapıyoruz. Etkinliğimizin akademik bir eğitimden daha fazlası olduğunu ve entelektüel, sosyal ve yaşamsal açılardan bir "açıklık alanı" olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

Güvenli Bölge nedir?

Kolektif içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Son başvuru tarihi 7 Mart.

Bize Ulaşın