Anlatı, iletişimin doğuşundan beri serpilip gelişen ve düzenlenen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Neyin söyleneceğini ve neyin söylenmeyeceğini belirleyen politik ve estetik tutumlar bir yandan yeni kavramları meydana getirirken bir yandan da gerçekliğin nasıl taşınacağına ilişkin tartışmalar başlatıyor. Resmî anlatılarla resmî olmayan anlatılar ayrışmalara neden olurken bilgiler duygularla, ideolojiler ideolojilerle ve toplumsal tabakalar iktidarlarla çarpışıyor.

Sarsılan Anlatılar, anlatıların üretimleri, tüketimleri ve çözülüşleri bağlamında postkolonyal eleştirinin Türkçe edebiyatta nasıl dışa vurduğunu açımlayacak, Donna Haraway'in siborgları ve makineleri aracılığıyla cinsiyet sonrasılığın olanaklılığını irdeleyecek, Alevi sorununun epistemik kökenlerine inecek ve kutsallık-kurbanlık mekanizmalarını acıma siyaseti üstünden işleyecek.

10

Saatlik Çalışma

30.

Etkinlik

Program

Sunum özetlerini okumak için oturum başlıklarına tıklayabilirsiniz.

Konuşmacılar

Öz geçmişleri incelemek için konuşmacıların adlarına tıklayabilirsiniz.

Saime Tuğrul
Doçent Doktor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler
Markus Dressler
Doçent Doktor, Heisenberg Programı Üyesi, Leipzig Üniversitesi ve Alman Araştırma Vakfı
Bilgin Güngör
Doktor Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Başvuru ve Değerlendirme

Başvurular herkese açık olmakla beraber doktora, yüksek lisans, lisans öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi 8 Mart olarak belirlenmiştir; kontenjan nedeniyle erken başvuru önerilir.

Başvuru sonucu, yapılan değerlendirmenin ardından başvuru tarihinden sonraki bir ay içinde e-posta aracılığıyla bildirilir. Poedat, katılımcılarının entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı iç heyecana sahip, etkileşime ve paylaşıma açık olmasına özen gösteriyor.

Ücret, Ödeme, Burs

Ücret, Tiyatro Medresesi'ndeki yatakhanelerde kalacaklar için 695 lira, kendi çadırıyla gelecekler için 645 liradır. Üç öğün yemek ve oturumlar ücrete dahildir.

Poedat kâr amacı güden bir topluluk değildir ve üyeleri kazanç sağlamaz. Ücret, Tiyatro Medresesi'nin giderlerine ve geliştirilmesine, vergilere, burslara, tanıtım giderlerine ve gelecek etkinliklere bölüştürülür.

1. Ödeme Seçeneği

Başvurunuz kabul edildikten sonra ücretin tamamını ödeyebilir ve kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

2. Ödeme Seçeneği

Başvurunuz kabul edildikten sonra 145 liralık bir ön ödeme yapabilir ve ücretin kalanını 9 Nisan'da Tiyatro Medresesi'ne vardığınız zaman ödeyerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Diğer Bilgiler

Burs olanakları neler?

Dar gelirli öğrencilerin erişebilirliğini arttırmak için gereksinim temelinde burs veriyoruz. 2 tane %10, 2 tane %20 ve 1 tane %40 burs vereceğiz. Başvuru belgesinin sonundaki "Eklemek istedikleriniz" bölümüne burs gereksiniminizi belirtebilirsiniz. Burs vereceğimize söz veremiyor olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.

Oturumlar dışında neler yapılıyor?

Oturumlarımız bittikten sonra isteğe göre tartışma grupları yaratabilir, küçük atölyeler düzenleyebilir, sanatsal üretimlerde bulunabilir, doğada kaybolabilir, gezilere çıkabiliriz. Tiyatro Medresesi ortak yaşam alanımız olduğu için belli başlı işleri de beraber yapıyoruz. Etkinliğimizin akademik bir eğitimden daha fazlası olduğunu ve entelektüel, sosyal ve yaşamsal açılardan bir "açıklık alanı" olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

Güvenli Bölge nedir?

Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Kontenjan nedeniyle erken başvuru önerilir.

Bize Ulaşın