Fikret Adaman
Profesör, Boğaziçi Üniversitesi
Hikmet Kuran
Doktor Öğretim Üyesi, Kapadokya Üniversitesi
Sinan Erensü
Mercator-IPM Araştırmacısı, Sabancı Üniversitesi
Begüm Özkaynak
Profesör, Boğaziçi Üniversitesi
Saime Tuğrul
Doçent Doktor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler
Markus Dressler
Doçent Doktor, Heisenberg Programı Üyesi, Leipzig Üniversitesi ve Alman Araştırma Vakfı
Bilgin Güngör
Doktor Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı