Kapsam

Virgüllü Aralık, epistemolojinin ayrıntılarına, etik ve psikoterapi konularına, dallanıp budaklanan edebî temalara eğildi.

Katılım

Virgüllü Aralık'a lisans ve lise seviyelerinden katılım sağlandı.

25

Katılımcı

17

Saatlik Çalışma

2.

Etkinlik

Program

Çarşamba, Aralık 26
15:00 - 17:00 Varış
17:00 - 18:00 Kayıt
18:00 - 19:00 Tanışma
Perşembe, Aralık 27
09:00 - 10:00
Gerçeklik, bilgi, nedensellik, özgür istenç, algı, imge ve dil üzerine: Simülasyon dehası tanrı, Uçan Spagetti Canavarı ve Bu Bir Pipo Değildir (1)
Fırat Akova
10:15 - 11:15
Gerçeklik, bilgi, nedensellik, özgür istenç, algı, imge ve dil üzerine: Simülasyon dehası tanrı, Uçan Spagetti Canavarı ve Bu Bir Pipo Değildir (2)
Fırat Akova
14:15 - 15:15
Acıma duygusuna yergi, sosyal Darwinizm, filika ahlakı ve Nietzsche’nin Hristiyanlık-Kant eleştirisi
Friedrich Nietzsche, Deccal
Fırat Akova
15:30 - 16:30
Dünya açlığı sorununda sen neredesin: “Ahlaki sorumluluk”?
Peter Singer, “Kıtlık, Bolluk ve Ahlak”
Fırat Akova
15:30 - 16:30 Cemal Süreya ve Edip Cansever ile şiir sohbetleri Damla Barın
Cuma, Aralık 28
09:00 - 10:00
Anlam istemi, varoluşsal engelleme, ortak nevroz ve logoterapi (1)
Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı
Fırat Akova
09:00 - 10:00
Ayrılıkçı benliğin doğuşu (1)
Sylvia Plath, Sırça Fanus
Meliz Türkileri
10:15 - 11:15
Anlam istemi, varoluşsal engelleme, ortak nevroz ve logoterapi (2)
Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı
Fırat Akova
10:15 - 11:15
Ayrılıkçı benliğin doğuşu (2)
Sylvia Plath, Sırça Fanus
Meliz Türkileri
14:15 - 15:15 Budizm’in varlık bilimi: Bensizlik, boşluk ve nirvana Fırat Akova
15:30 - 16:30 Endülüs’ün izinde: Bir ozan olarak Federico Garcia Lorca’dan seçmeler Meliz Türkileri
15:30 - 16:30
Charles Baudelaire’in Paris Sıkıntısı‘ndan seçmeler
Damla Barın
Cumartesi, Aralık 29
11:00 - 12:00
Çoğunluk: Egemen kültür, yozlaşma, aile kurumu, baskı, ayrımcılık ve cinsellik ekseninde toplumun “Mertkan” tiplemesi aracılığıyla çözümlenmesi
Fırat Akova
14:45 - 15:45
Yetkenin bireysel-toplumsal kapsamı ve uyumculuk deneyleri (1)
Stanley Milgram, “Yetkeye Boyun Eğme ve Karşı Gelmenin Bazı Koşulları”
Fırat Akova
16:00 - 17:00
Yetkenin bireysel-toplumsal kapsamı ve uyumculuk deneyleri (2)
Stanley Milgram, “Yetkeye Boyun Eğme ve Karşı Gelmenin Bazı Koşulları”
Fırat Akova
Pazar, Aralık 30
09:00 - 10:00
Yola çıkan bir “güvercin”, varoluşu altüst edebilir mi? (1)
Patrick Süskind, Güvercin
Fırat Akova
10:15 - 11:15
Yola çıkan bir “güvercin”, varoluşu altüst edebilir mi? (2)
Patrick Süskind, Güvercin
Fırat Akova
13:30 - 14:30 Veda


Rehberler

Gelecek etkinliklerimizden haberdar olun.