Poedat Akademisi

Akademi, doğası gereği bir açıklığın alanıdır; çarpıcı, alışılmadık, uçsuz bucaksız... Günümüzde akademi kâr odaklı, nicelik temelli ölçütlerin belirleyici olduğu ve sonucun sürece yeğlendiği bir yapıya evriliyor. İster içinden ister dışından olsun akademiyi dönüştürmenin, hiç değilse "başka bir akademi"yi çağıran akışlar yaratmanın zamanı geldi. Poedat Akademisi; sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere ve doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenliği düşünen veya akademiyle bir şekilde bağını korumak isteyen üniversite öğrencilerine ve üretimlerine akademi dışından devam eden bağımsız araştırmacılara yönelik gerçekleştiriliyor.

Güncel çalışmaların sunulacağı ve birbirinden farklı tezlerin, makalelerin, soruların tartışmaya açılacağı Poedat Akademisi, olgunlaştırıcı bir çember olma özelliği taşıyor. Amfilerde sıkışmaya, çarçabuk yapılan okumalara ve gerçekliğin kendilerinin tekelinde olduğunu düşünen kişilere, kurumlara ve yetkelere karşı Poedat Akademisi yalınlığı, yavaşlığı, çeşitliliği önemsiyor. Poedat Akademisi üyeleri doğanın içinde, yoğunlaşmaya uygun, entelektüel tartışmaların kişisel paylaşımlarla bütünleştiği bir ortamda birlikte yaşıyorlar.

Konuşmacılar

Poedat Akademisi'ne konuşmacı olarak başvurmak istiyorsanız akademisyen, doktora sonrası araştırmacı, doktora öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, lisans öğrencisi veya en az lisans mezunu olmalısınız.

Başvuru için gönderilecek bildiri özetinin sosyal bilimlerin herhangi bir alanına odaklanması, özgün bir içeriğe sahip olması, bilimsel bir anlayış sergilemesi, yayımlanmamış olması ve 300-500 sözcük arasında olması gerekir. Bildiri özeti, tamamlanmış bir çalışmayı içerebileceği gibi araştırma veya yazım süreci devam eden bir çalışmadan da oluşabilir. Bildiri özeti kabul edilen kişilerden Türkçe veya İngilizce yazılmış, en az 1500 sözcükten oluşan bir bildiri tam metni beklenir.

Katılımcılar

Poedat Akademisi'ne katılımcı olarak başvurmak istiyorsanız akademisyen, doktora sonrası araştırmacı, doktora öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, lisans öğrencisi veya en az lisans mezunu olmalısınız.

Katılımcıların sunulacak her bildiriye yönelik yetkinlik sahibi olmaları beklenmese de sunumların ardından yapılan tartışmalara etkin bir şekilde katılmaları beklenir. Tartışmalar yoğun geçer; bildirilere yönelik sorular sorulur, yanıtlar üzerine düşünülür, içerik ve biçim değerlendirmeleri yapılır, güçlü ve zayıf yanlara işaret edilir. Moderatör denetiminde ve özgül bir yapıda ilerleyen tartışmalar, katılımcıların da moderatör olabildiği esnek bir süreklilik sunar.

Ne zaman ve nerede gerçekleşiyor?

Yılda bir kere, yaz veya bahar mevsiminde, taşrada gerçekleşiyor. Geçmiş buluşmalar Gümüşlük Akademisi'nde ve Tiyatro Medresesi'nde düzenlendi. Konuşmacılarımızın ve katılımcılarımızın entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı heyecanlı, etkileşime ve paylaşıma açık olmasına özen gösteriyoruz.

Başvuru süreci nasıl işler?

Konuşmacılar ve katılımcılar için ayrı başvuru dönemleri açılıyor. Konuşmacı başvurularında bildiri özetleri için çift bilinmeyenli hakemlik uygulanırken katılımcı başvurularında yazılı ve sözlü değerlendirme yapılıyor. Başvuru sayımız yüksek olduğu için başvuruları erken açmayı ve erken sonuçlandırmayı yeğliyoruz.

Ücret nedir?

Ücret, etkinlik mekânının ve Poedat'ın giderlerine göre belirlenir; konaklama ve üç öğün yemek ücrete dahildir. Poedat kâr amacı güden bir topluluk değildir ve üyeleri kazanç sağlamaz.

Burs olanağı var mı?

Dar gelirli öğrencilerin erişebilirliğini arttırmak için gereksinim temelinde burslar veriyoruz. Her talebi karşılayamayacak olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.

Oturumlar dışında neler yapılıyor?

Oturumlar bittikten sonra tartışma grupları yaratabilir, atölyeler düzenleyebilir, sanatsal üretimlerde bulunabilir, doğada kaybolabilir, gezilere çıkabiliriz. Etkinlik mekânımız aynı zamanda ortak yaşam alanımız olduğu için belli başlı işleri de beraber yapıyoruz. Etkinliğimizin akademik bir çalışmadan daha fazlası olduğunu ve entelektüel, sosyal ve yaşamsal açılardan bir "açıklık" olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

Güvenli Alan nedir?

Güvenli Alan, Poedat'ın mihenk taşıdır. Güvenli Alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Geçmiş Buluşmalar

2. Buluşma

2019

1. Buluşma

2018