Ekoloji ve Kriz

Önemli not: Etkinlik, küresel salgın dolayısıyla iptal edilmiştir.

Eşine az rastlanan bir krizin içinde, yok oluşun eşiğindeyiz. Bütün bir kıtaya yayılan yangınlar ormanları yok ediyor, hayvanlar göç yollarını değiştiriyor, insanlar topraksızlaşıyor, biyolojik çeşitlilik azalıyor ve devletler kaynaklar için savaşmaya hazırlanıyor. Verilen sözlerin ardı arkasına biriktiği, eylemin ise göreli olarak cılız kaldığı bir zamanda nereye gittiğimizi kestiremiyoruz.

Ekoloji ve Kriz; iklim adaleti, iklim direnişleri ve iklim olağanüstü hâli gibi kavramlar çerçevesinde gezegenimizin karşı karşıya olduğu riskleri politik, ekonomik ve tarihsel yönleriyle inceleyecek.

Tarih

5-12 Eylül 2020

Yer

Moda Sahnesi
Kadıköy, İstanbul

Kontenjan

60

Etkinlik Numarası

31

Program

Önemli not: Etkinlik, küresel salgın dolayısıyla iptal edilmiştir.

[wcs-schedule id=24]

Konuşmacılar

Fikret Adaman
Profesör, Boğaziçi Üniversitesi
Hikmet Kuran
Doktor Öğretim Üyesi, Kapadokya Üniversitesi
Sinan Erensü
Mercator-IPM Araştırmacısı, Sabancı Üniversitesi
Begüm Özkaynak
Profesör, Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Adaman, lisans ve lisansüstü derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamış ve doktora payesini Manchester Üniversitesi'nden almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Alternatif ekonomiler, çevre iktisadı, iktisadi düşünce tarihi, politik ekoloji, Türkiye'nin ekonomi politiği ve sosyal politikalar üzerine çalışmaktadır. Sosyal dışlanma konusunda Avrupa Komisyonu'nda Türkiye uzmanı olarak çalışmaktadır. Ekonomi bölüm başkanlığı ve rektör danışmanlığı görevlerini icra etmiştir. Misafir eğitmen ve araştırmacı olarak Bologna, Erasmus, Utah, Purdue ve Massachusetts Amherst üniversitelerinde bulunmuştur.

Hikmet Kuran, 1986 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 2009 yılın­da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde araş­tırma görevlisi olarak çalıştı. 2014 yılında aynı enstitünün Kent ve Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu. Aynı yıl başladığı doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Ana Bilim Dalı'nda 2019 yılında tamamladı. Hâlihazırda, Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı üniversitenin Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı'nın başkanlığını yürütmektedir.

Sinan Erensü, lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler Programı'ndan, yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden aldı. Minnesota Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlandığı doktora tez çalışmasında Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki altyapı yatırımları ve ekoloji mücadeleleri üzerinden Türkiye'de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini inceledi. Doktora sonrası araştırmacı olarak Northwestern Üniversitesi'nde çalıştı; enerji ve çevre üzerine dersler verdi. 2016 yılında benzer konularda çalışmalar yapan araştırmacılarla beraber İletişim Yayınları'ndan çıkanSudan Sebepler: Türkiye'de Neoliberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişlerive Tekin Yayınları'ndan çıkanİsyan ve Umudun Dip Dalgası: Günümüz Türkiye'sinden Politik Ekoloji Tartışmalarıadlı yayınların editörlüğünü yaptı. Araştırma alanları arasında kalkınma ve enerji çalışmaları, çevre ve mekân sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekoloji yer alıyor. Kurucu üyelerinden olduğu Mekanda Adalet Derneği'nde eğitim ve araştırma çalışmalarından sorumludur. Hâlen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde Mercator-IPM araştırmacısı olarak enerji adaleti ve demokrasisi üzerine çalışmaktadır. Akademik ve güncel yazılarına umn.academia.edu/SinanErensü adresinden erişilebilir.

Begüm Özkaynak, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisans ve lisansüstü derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden aldı. Bir diğer lisansüstü derecesini 2000'de Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, doktorasını ise 2005'te İspanya'da Autònoma de Barcelona Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Araştırma alanları sürdürülebilir kalkınma, çevre ekonomisi ve politikaları, ekolojik ekonomi ve politik ekoloji olarak tanımlanabilir. Yayınları, genel itibariyle, çevre korumasının ekonomi politiği, çevrecilik akımları, enerji ve maden ihtilafları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu konularda çalıştay ve konferanslar düzenlemiş, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen "Çevresel Adalet Örgütleri, Sorumluluk ve E-Ticaret" (EJOLT) ve Uluslararası Sosyal Bilim Konseyi (ISSC) tarafından desteklenen "Çevresel Adalet için Akademisyen-Aktivist Ortak Bilgi Üretimi"(ACKNOWL-EJ) gibi ulusal ve uluslararası projelerin parçası olmuştur. Birleşmiş Milletler'in Küresel Çevre Raporu (GEO) ve Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu (IPBES) kapsamındaki süreçlerde araştırmacı olarak da yer almaktadır.

Mekân: Moda Sahnesi

Katılım 60 kişiyle sınırlıdır. Mekâna erken gelmeniz önerilir.

Ücretsiz, biletsiz ve rezervasyonsuzdur.