Gizlilik Politikası

Güncelleme tarihi: 16 Ekim 2020

Poedat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") Madde 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları Alıcı'nın ve poedat.org sitesini ("Site") kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar.

Poedat, bu Gizlilik Politikası'nı yürürlükteki yönetmeliklerde yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1. Poedat'ın Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

Kişisel verilerin kullanımı ve korunması için yasal düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunmasının temelleri belirlenmiştir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içerir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı durumlarda cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Poedat; kişisel verileri Site, sosyal medya hesapları ve diğer yazılımsal ve teknolojik araçlarıaracılığıyla ve bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen hukuki gerekçeler doğrultusunda toplar ve işler.

Poedat, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülükleri nedeniyle de verileri toplar ve işler.

2. Poedat'ın Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullandığı Yöntemler

Poedat,ürünlerinin niteliklerini arttırmak ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçların ve kapsamın dışında kullanılmamak koşuluyla Alıcı'nın verilerini saklar. Site, başka bir amaçla kişisel veri saklamaz ve çerez çalıştırmaz.

3. Alıcıların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan Doğan Hakları

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin

3.1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
3.2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3.3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
3.4. Yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
3.5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
3.6. KVKK'nın 7. Maddesi'nde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve yok edilmesini isteme,
3.7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 3.4. ve 3.5. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
3.8. Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
3.9. KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurmak için bizimle bilgi@poedat.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerle İlgili Yasa ve Yönetmelik Değişikliklerinden Haberdar Olmak

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Poedat'ın yükümlülüğü altındadır. Kişisel verilerinizi söz konusu bilinçle ve yasaların ve yönetmeliklerin gerekli kıldığı ve izin verdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması durumunda sayfamızda yer alan bilgileri yeni yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de sayfa üzerinden takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

5. Kişisel Verilerinizle İlgili Bilgi Edinmek

Kişisel verilerinizle ilgili bilgi edinmek için bize bilgi@poedat.org adresinden ulaşabilirsiniz.