İade ve İptal Koşulları

Güncelleme tarihi: 16 Ekim 2020

1. Poedat tarafından poedat.org adresinde yayınlanan etkinliğin satışı, Poedat'a etkileşen Alıcı'nın ilgili etkinliğin ücretini belirtilen yöntemle ödemesi sonucu gerçekleşmiş sayılır.

2. Alıcı'nın cayma hakkı ve cayma hakkının sınırları Uzaktan Satış Sözleşmesi'nde belirtilmiştir. Cayma hakkına göre Alıcı, Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün mal niteliğinde olması durumunda, Ürün'ün kendisine veya belirttiği adresteki gerçek kişiye veya tüzel kişiye ulaştırıldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, Satıcı'ya bildirmek koşuluyla hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek Sözleşme'den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün hizmet niteliğinde olması durumunda da ödemeyi yaptığı tarihten 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Ancak alıcı, hizmetin sunulmasına 72 saatten az kalması durumunda cayma hakkını kullanamaz. Hizmet niteliğinde olan Ürün'de cayma hakkı Sözleşme'nin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı'ya aittir. Alıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder. Cayma hakkının süresi sona ermeden önce Alıcı'nın onayı ile hizmetin gerçekleşmesine başlanan durumlarda cayma hakkı kullanılamaz. Elektronik ortamda anında gerçekleşen hizmetler ve Alıcı'ya anında ulaştırılan ve maddi olmayan mallarda cayma hakkı kullanılamaz. Elektronik ortamda gerçekleştirilen hizmetin (örneğin, bir sanal etkinliğin) bir veya birkaç bileşeni (örneğin bir veya birkaç oturumu) Satıcı'dan kaynaklı bir nedenden dolayı iptal edilirse, Alıcı'nın söz konusu bileşen için ödediği ücret iade edilir; Alıcı, cayma hakkının olmadığı durumlarda etkinliğin iptal edilmeyen diğer bileşenleri için iade talep edemez. Alıcı'nın isteği veya kişisel gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye uygun olmayan, tek kullanımlık olan, çabuk bozulabilen, son kullanma tarihi geçme olasılığı olan, Alıcı'ya ulaştırılmasının ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı durumda iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, ulaştırıldıktan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle cayma hakkının sınırları konusunda bilgilendirildiğini kabul eder. Cayma talebinin e-posta üstünden Poedat'a ulaştığı saat, maddede bildirilen zaman koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemede tek ölçüttür.

3. Poedat'tan kaynaklanan iptallerde iptal olan etkinliği ücreti, etkinliği satın alan Alıcı'ya 14 gün içinde kesintisiz olarak iade edilir. Alıcı, iptal edilen etkinlik yerine Poedat'ın teklifi üzerine iptal edilen etkinliğin dengi olan başka bir etkinliğe katılmaya onay verirse, iade gerekliliği ortadan kalkar.

4. Etkinliğin Poedat tarafından gerçekleştirildiği ama ücret ödemesinin Poedat'a yapılmadığı durumlarda Poedat'ın iade politikası değil, ödemenin yapıldığı gerçek kişi veya tüzel kişinin iade politikası geçerlidir.