Kullanım Koşulları

Güncellenme tarihi: 16 Ekim 2020

1. Kullanım Koşulları, Poedat ile Poedat'ın sunduğu etkinliklere herhangi bir şekilde katılan kişiler arasındadır. Etkinlikler; fiziksel olarak gerçekleşen çalışmaları, seminerleri, konferansları, konuşmaları, eğitimleri, dersleri ve olabilecek diğer her türlü süreci kapsayabileceği gibi sanal olarak gerçekleşen akademik çalışmaları, seminerleri, konferansları, konuşmaları, eğitimleri, dersleri ve olabilecek diğer her türlü süreci de kapsar.

2. Poedat, duyurduğu etkinlikleri belirtilen koşullarda gerçekleştirmekle yükümlüdür ve söz konusu yükümlülüğün yerine getirilememesi durumunda kişilerin ilgili zararlarını Kullanım Koşulları ve İade Koşulları uyarınca karşılamak zorundadır. Etkinliklerde görev alan konuşmacı, destekçi ve gönüllü kişiler de Poedat tarafından belirlenen etkinlik koşullarına uyacaklarını kabul ederler. Etkinliklere bir ücret ödeyerek veya burs alarak katılan kişiler ise etkinliklere kendilerinden kaynaklı nedenlerle katılamazlarsa, etkinliklerden erken ayrılırlarsa veya etkinliklere geç katılırlarsa Poedat'tan herhangi bir iade veya hizmet talep edemezler; söz konusu durumlarda Poedat'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Uzaktan Satış Sözleşmesi'nde belirtilen cayma hakkı bu kapsamın dışındadır.

3. Kişiler, katıldıkları etkinliğin sabit veya değişen en az bir sorumlu tarafından yönetileceğini kabul ederler. Sorumlu veya sorumlular etkinliği başlatma, etkinliğe ara verme, etkinliği bitirme, söz verme, verilen sözü geri alma, görüntüyü başlatma, görüntüyü kapatma ve benzeri etkileşimsel ve teknolojik konularda tek yetkilidir.

4. Poedat, hazırladığı, başlattığı, yönettiği, aracısı olduğu veya destek verdiği herhangi bir etkinlikte herhangi bir kişinin düşüncelerinden, ifadelerinden ve davranışlarından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz; düşüncelerin, ifadelerin ve davranışların yaratabileceği yasal sonuçlar ilgili kişinin kendisini bağlar. Kişiler etkinlik boyunca yasalara aykırı herhangi bir eylemde bulunamazlar; bulunmaları durumunda sorumluluk yalnızca kendilerine aittir.

5. Güvenli Alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, biyolojik cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur. Ayrıca kişiler, etkinliğe veya etkinlikte bulunan diğer kişilere zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Güvenli Alan'ın ihlal edilmesine nedenler olanlar veya etkinliğe ve etkinlikte bulunan kişilere zarar verenler önceden bir uyarıda veya bildirimde bulunmaksızın etkinliklerden ücret iadesi olmaksızın ihraç edilebilirler. Söz konusu durumda Uzaktan Satış Sözleşmesi'nde, Kullanım Koşulları'nda ve İade Koşulları'nda katılımcı lehine olan maddeler geçerli olmaz.

6. Kullanım Koşulları, Poedat'a ait poedat.org adresinde duyurulduğu andan itibaren geçerlidir ve poedat.org adresindeki sayfalarda gezen veya etkinliklere katılan kişiler Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırlar. Etkinlik başvuru, kayıt ve katılım koşullarını Poedat belirler ve sözü edilen koşulların neden ve nasıl belirlendiğine ilişkin herhangi bir bilgi sunmak zorunda değildir. Kullanım Koşulları'nı güncelleme yetkisi yalnızca Poedat'a aittir.