Poedat Konferansı
2018

Yaşamın karmaşık ve şaşırtıcı akışını çözümlemenin farklı alanların, yaklaşımların ve yöntemlerin birleşmesiyle gerçekleşebileceğine inanarak geniş kesimlere açılan disiplinlerarası gençlik buluşması Poedat Konferansı 2018, değişik üniversitelerden ve kentlerden gelen gençleri birleştirerek özgün araştırmaların paylaşılmasını sağladı.

Üniversite öğrencilerini ve bağımsız araştırmacıları odağına almakla beraber herkesin davetli olduğu Poedat Konferansı 2018, sunumların dışında kalan zamanlarda sosyal etkileşimlerin ve yüz yüze iletişimlerin serpilip gelişmesini önceledi. Üretim yapan ve sözü olan bağımsız topluluklarla ilişkilenen konferans, İstanbul dışından gelen katılımcıların İstanbul'da yaşayan katılımcılarda konaklamasına aracılık ederek de bir konukseverlik ağı ördü.

Alışılmadık kesişmelerin, neşeli sohbetlerin ve yaratıcı ortaklıkların doğduğu Poedat Konferansı 2018, gönüllülük temelinde örgütlenen yapısıyla açıklığın ve beraberliğin değerini somutlaştırma umudunu taşıdı.

Tarih

21-23 Aralık
2018

Yer

Studio-X Istanbul
Beyoğlu, İstanbul

Katılımcı

1200

Etkinlik

21

Program

Kayıtlar

Konuşmacı:
 • Bütün Konuşmacılar
 • Aslı Altınışık
 • Cem Dedekargınoğlu
 • Cemre Özev
 • Deniz Yenihayat
 • Dilara Bilgisel
 • Ece Buldan
 • Emre Seymenoğlu
 • Ezgi Nilgün Güney
 • Ezgi Sönmez
 • Fulya Peker
 • Fırat Akova
 • Gizem Özkul
 • Gülçe Başkaya
 • Harun Aktaş
 • Hasan Turgut
 • Hüseyin Deniz Özcan
 • Melisa Yılmaz
 • Mustafa Mert Akay
 • Nazım Sarıkaya
 • Uğur Selçuk Güneşli
 • Yağmur Koçak
 • Yusuf Yüksekdağ
 • Zeynep Burcu Kaya
 • Ömer Çağatay Balkaya
 • İpek Kuran

Poedat Konferansı 2018 Açış Konuşması
Fırat Akova

Dionysoscu Ritüellerde Karşıtlıkların Bir Aradalığı
Nazım Sarıkaya

Dünyayı Kurtaran Ekran
Mustafa Mert Akay

Sibernetik Denetim Toplumu'nda Kognitaryanın Akıbeti
Deniz Yenihayat

Kuir ve Medikalizasyon: Tıp Etiği, Ontoloji ve Sosyal Politika
Ezgi Nilgün Güney

Görünüşçülüğü Aşmak: Arzu, Estetik ve Şiddet
Fırat Akova

Politik Bir Direniş Olarak Etik: Michel Foucault
Hüseyin Deniz Özcan

Ana Tanrıça Heykellerinden Günümüze Kadının Deformatif Temsili
Ezgi Sönmez

Konuşanı Duymadan Dinlemek: Empati
Gizem Özkul

Metnin Bilinçdışından Normallik-Anormallik, Çokluk-Biriciklik
Melisa Yılmaz

Katar'da Çağdaş Sanat
Aslı Altınışık

Kentsel Mekân, Etik ve Hoşgörüye Erişim Üzerine Bir Keşif
Yusuf Yüksekdağ

Nedensellik Bağlamında Bilinç Sorununa Felsefi Yaklaşım
Uğur Selçuk Güneşli

Apoptosis: Apoptosis
Fulya Peker

İdeoloji mi Ütopya mı? Necip Fazıl Kısakürek'in Edebî İktidarı
Hasan Turgut

Sanal Gerçeklik Ortamında Edimsel Mekân Üretimi
Zeynep Burcu Kaya, İpek Kuran

Osmanlı'nın Arka Yakası: Yezidiler
Harun Aktaş

Muhafazakâr Düşüncede "Bildung": Gelenek Kavramının Kökenleri
Ömer Çağatay Balkaya

City Plaza Oteli: Ortak Bir Mekân ve Yaşam Kurmak
Yağmur Koçak

Fransız Grafitileri: Direnişin Kültürel Repertuvarları
Gülçe Başkaya

Erken Cumhuriyet Ankara'sında Bir Kamusal Mekân: Millet Bahçesi

Cem Dedekargınoğlu

Doğa-Kent Uyumunda İnsanın Yeri: Yeni Gurna Köyü
Ece Buldan

Olağanüstü Hâller Yaratmak: Benjamin-Adorno Ekseninde Şiddet
Dilara Bilgisel

Sürdürülebilir Kentsel Tasarıma Doğadan İlham Almak: Biyomimikri
Emre Seymenoğlu

Cumhuriyetçi Adaletin Eleştirisi: Pettit ve Young'da Tahakküm

Cemre Özev

Düzenleme Kurulu

Danışma Kurulu

Gönüllüler