Sarsılan Anlatılar

Önemli not: Etkinlik, küresel salgın dolayısıyla iptal edilmiştir. Etkinliğin aynısını veya bir benzerini gelecekte düzenlemeyi umuyoruz. Aşağıda eski programı görebilirsiniz.

Anlatı, iletişimin doğuşundan beri serpilip gelişen ve düzenlenen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Neyin söyleneceğini ve neyin söylenmeyeceğini belirleyen politik ve estetik tutumlar bir yandan yeni kavramları meydana getirirken bir yandan da gerçekliğin nasıl taşınacağına ilişkin tartışmalar başlatıyor. Resmî anlatılarla resmî olmayan anlatılar ayrışmalara neden olurken bilgiler duygularla, ideolojiler ideolojilerle ve toplumsal tabakalar iktidarlarla çarpışıyor.

Sarsılan Anlatılar; anlatıların üretimleri, tüketimleri ve çözülüşleri bağlamında postkolonyal eleştirinin Türkçe edebiyatta nasıl dışa vurduğunu açımlayacak, Donna Haraway'in siborgları ve makineleri aracılığıyla cinsiyet sonrasılığın olanaklılığını irdeleyecek, Alevi sorununun epistemik kökenlerine inecek ve kutsallık-kurbanlık mekanizmalarını acıma siyaseti üstünden işleyecek.

Tarih

2020

Yer

Tiyatro Medresesi
Şirince, İzmir

Kontenjan

10-30

Etkinlik Numarası

??

Kimler başvurabilir?

Başvurular herkese açık olmakla beraber doktora, yüksek lisans, lisans öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi 8 Mart'tır. Kontenjan nedeniyle erken başvuru önerilir.

Başvuru sonucu ne zaman açıklanıyor?

Başvuru sonucu e-posta aracılığıyla bildirilir. Poedat, katılımcılarının entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı iç heyecana sahip, etkileşime ve paylaşıma açık olmasına özen gösteriyor.

Ücret nedir?

Ücret, Tiyatro Medresesi'ndeki yatakhanelerde kalacaklar için 695 lira, kendi çadırıyla gelecekler için 645 liradır. Üç öğün yemek ve oturumlar ücrete dahildir. Poedat kâr amacı güden bir topluluk değildir ve üyeleri kazanç sağlamaz. Ücret, Tiyatro Medresesi'nin giderlerine ve geliştirilmesine, vergilere, burslara, tanıtım giderlerine ve gelecek etkinliklere bölüştürülür.

Burs olanağı var mı?

Dar gelirli öğrencilerin erişebilirliğini arttırmak için gereksinim temelinde burs veriyoruz. (Başvurular nedeniyle bursumuzun büyük bir bölümünü dağıttık.) Başvuru belgesinin sonundaki "Eklemek İstedikleriniz" bölümüne burs gereksiniminizi belirtebilirsiniz. Her talebi karşılayamayacak olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.

Oturumlar dışında neler yapılıyor?

Oturumlar bittikten sonra tartışma grupları yaratabilir, atölyeler düzenleyebilir, sanatsal üretimlerde bulunabilir, doğada kaybolabilir, gezilere çıkabiliriz. Etkinlik mekânımız aynı zamanda ortak yaşam alanımız olduğu için belli başlı işleri de beraber yapıyoruz. Etkinliğimizin akademik bir çalışmadan daha fazlası olduğunu ve entelektüel, sosyal ve yaşamsal açılardan bir "açıklık" olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

Güvenli Alan nedir?

Güvenli Alan, Poedat'ın mihenk taşıdır. Güvenli Alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Program

Önemli not: Etkinlik, küresel salgın dolayısıyla iptal edilmiştir. Etkinliğin aynısını veya bir benzerini gelecekte düzenlemeyi umuyoruz. Aşağıda eski programı görebilirsiniz.

Konuşmacılar

Saime Tuğrul
Doçent Doktor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler
Markus Dressler
Doçent Doktor, Heisenberg Programı Üyesi, Leipzig Üniversitesi ve Alman Araştırma Vakfı
Bilgin Güngör
Doktor Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı