Poedat Tartışmaları

Düşüncelerin haritalandırılmasına olanak sunan bir iletişim girişimi olarak tartışma, doğduğu andan beri sabitliklerin ve temsillerin sınırlarını zorluyor. Tartışma, hiçbir şeyin ayrıcalıklı olmadığı ve her şeyin sorgulanabileceği bir aralığı yaratırken değerleri, ilkeleri ve eylemleri de durmaksızın biçimlendiriyor.

Poedat Tartışmaları; anlamlı bir tartışma kültürünün meydan okuma, kuşkulandırma, açık yakalama gibi süreçler dışında yoğunlaştırma, katkı sunma, payandalama gibi süreçler sayesinde yerleşik kılınabileceği inancıyla oluşturuluyor. Örtüşen ve zıtlaşan yaklaşımların kamusal düzlemde değerlendirilmeye alınmasını sağlayacak olan Poedat Tartışmaları; akademisyenleri, uzmanları ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek kendisini her yöne doğru genişleyebilecek bir birikim olarak kuruyor.

Ne zaman ve nerede gerçekleşiyor?

Yılda bir kere, güz veya kış mevsiminde, kentte gerçekleşiyor. Geçmiş tartışma SALT Galata'da düzenlendi. Herkese açık olarak düzenlenen tartışmalarda konuşmacıların birbirlerinden beslenebilmeleri ve birbirlerinin geri bildirimleri aracılığıyla devam etmeleri için özgül bir yapı kurgulanıyor. Katılımcı soruları ise hem teker teker hem de bir oylama düzeneği üstünden alınıyor.

Güvenli Alan nedir?

Güvenli Alan, Poedat'ın mihenk taşıdır. Güvenli Alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Geçmiş Tartışmalar

1. Tartışma
Politik doğruculuk ifade özgürlüğüne engel midir?

2019