Bilgin Güngör

Doktor Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı