Hasan Basri Çifci

Koç Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans ve sosyoloji bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir.

2015 yılında, Poedat Konferansı’nda Türk bayrağının toplumsal cinsiyetini değerlendirdiği “Türk Bayrağının Cinsiyeti: Militarizm, Bekâret ve Şiddet” başlıklı bir bildiri sundu.

2016 yılında, Pekin’de Çin Siyasal Bilimler ve Hukuk Üniversitesi’nde bir yaz dönemi Çin anayasa, ticaret, iş ve aile hukuklarına ilişkin dersler aldı, sivil toplum kuruluşları ve mahkemelerle görüşmelerde bulundu. Bu süreçteki izlenimlerine ilişkin “Çin’de Demokrasinin İzini Sürmek” başlıklı bir makalesi Güncel Hukuk dergisinin 155. sayısında yayımlandı.

2017 yılında, başörtüsü konusunu belirli bir siyasal diskurun çıkmazına sokmadan bir toplumsal cinsiyet problemi olarak değerlendirdiği “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ekseninde Türkiye’de Başörtüsü ve Başörtüsü Yasağı” başlıklı makalesi Yavuz Abadan ve Nermin Abadan Unat Makale Ödülü nezdinde üçüncülüğe layık görüldü.

Aynı yıl, cezasızlık kavramının ahlak felsefesindeki izdüşümünü sorguladığı “Suçlar Cezasız Kaldığında Yaşam Amacını Yitirir mi?” başlıklı ortak yazarlı bildirisini 8. Hukukun Gençleri Sempozyumu’nda sundu. Bu çalışma daha sonra Güncel Hukuk dergisinin 169. sayısında yayımlandı.

2018 yılında, “sosyal teminat” kavramının, teminat hukuku, icra hukuku ve kalkınma sosyolojisi alanlarında izini sürdüğü “Sosyalist İcra Hukuklarından Neoliberal Mikrokredilere ‘Sosyal Teminat’ Kavramı” başlıklı bildirisini Poedat Akademisi: 1. Buluşma’da sundu.