İlay Beyza Yılmaz

2016 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajı sürecinde özel hukukun çeşitli alanları ile ilgilendi. 2018 yılında Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi’nde yer alarak temel hak ve özgürlüklerin içtihadi düzlemde tartışılması ve iç hukukta normatif sınırların ihlale bürünmesi hakkındaki tartışmalarda bulundu. Hâlen iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında avukat olarak çalışıyor. İstanbul Go Oyuncuları Derneği bünyesinde amatör olarak go oynuyor.