Levent Küey

Tıp doktoru ve psikiyatri doçentidir.

1957 İzmir doğumlu; ilk ve ortaöğrenimini Alsancak Gazi İlkokulu, Bornova Anadolu Lisesi (1968-74) ve AFS bursu ile gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1975`te tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördü; 1981’de Tıp Doktoru, 1985’te Psikiyatri Uzmanı ve 1989’da Psikiyatri Doçenti oldu; Psikodrama Sosyodrama Grup Psikoterapisi eğitimi gördü. Ankara, Adana ve İzmir’in ardından, 1999’dan beri İstanbul’da yaşıyor; hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve serbest psikiyatr olarak çalışıyor.

Temel bilimsel çalışma alanları arasında, ruhsal bozuklukların toplumsal ve kültürel özellikleri, psikopatoloji, depresyon ve anksiyete bozuklukları ve psikoterapisi, kadında depresyon, psikiyatride sınıflandırma ve tanı sorunları ve felsefi yaklaşımlar sayılabilir. Birçok ulusal-uluslararası makale, kitap bölümü ve çevirileri var. Bilimsel dergi editörlüğü yaptı; ulusal-uluslararası bilimsel dergilerde danışma kurulu üyelikleri yürütüyor.

İzmir Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği yaptı; yedi yıl yönetim kurulu üyeliği yaptığı Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesi; 1997’de Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü’nü aldı. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Akreditasyon Komitesi üyesi. Avrupa Psikiyatri Birliği ve Dünya Psikiyatri Birliği’nde Psikopatoloji, Sınıflandırma, Ruh Sağlığı Politikaları ve Transkültürel Psikiyatri Bilimsel Çalışma Grupları üyesi, ayrıca, Dünya Psikiyatri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği-Güney Avrupa Bölge Temsilciliği (2002-2008) yaptı.

Dünya Psikiyatri Birliği Genel Sekreterliği, Planlama Kurulu başkan yardımcılığı ve bu kuruluşun internet sitesi ve bülteni editörlüğü ve Dünya Psikiyatrisi adlı bilimsel derginin editörler kurulu üyeliği görevlerini yürüttü (2008-2014). Hâlen Avrupa Psikiyatri Birliği Yönetim Kurulu üyesi (2015-2019).

Yüzün üzerinde ulusal-uluslararası bilimsel toplantıda konferans verdi; bu kongrelerin düzenleme ve bilimsel kurullarında görev aldı.