Saime Tuğrul

Doçent Doktor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler