Sevgi Aka

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görsel sanatlar alanında sanatta yeterlilik yapıyor. Genellikle heykel ve enstelasyon çalışmalarının yanı sıra video, fotoğraf ve performans çalışmaları fiziksel, ruhani ve kavramsal yokluklara eğilir.

Liseden sonra Meksika’da uzun dönem Rotary değişim programına katıldı. La Universidad de Celaya’da sanat tarihi okudu ve Meksika’yı gezdi. Sabancı Üniversitesi ve School of the Art Institute Chicago’da görsel sanatlar lisans ve yüksek lisansını yaptı. Yüksek lisansını “404 Not Found” (“404 Bulunamadı”) başlıklı tez ve sergiyle tamamladı.

İstanbul, Chicago, New York, Frankfurt ve La Spezia’da eserlerini sergiledi. Sakıp Sabancı Müzesi, 14. İstanbul Bienali, Portizmir Güncel Sanat trienali gibi çeşitli sanat kurum ve etkinliklerinde çağdaş sanat sergileri için proje koordinatörü, asistan küratör ve danışman olarak çalıştı. 2016’dan beri Diken’de sanat haberleri ve eleştirileri yayınlanmaktadır.