Uzaktan Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

Uzaktan Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hükümler ve koşullar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1 Alıcı ("Alıcı")

1.2 Satıcı ("Satıcı")

Ad ve Soyad: Fırat Akova ("Poedat")
Adres: Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak 1/2, Nida Kule Batı Ataşehir, Ataşehir 34746, İstanbul, Türkiye

Sözleşme'yi kabul etmekle Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü onayladığında Ürün'ün ücretini ve ilgili diğer ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve sözü edilen yükümlülük konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

2. Tanımlar

Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki terimler, karşılarındaki açıklamaları ifade ederler.

Bakan: Ticaret Bakanı'nı,
Bakanlık: Ticaret Bakanlığı'nı,
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,
Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni (Resmî Gazete: 27.11.2014/29188),
Satıcı: Ticari veya mesleki etkinlikleri kapsamında tüketiciye ürün sunan veya ürün sunan adına hareket eden şirketi,
Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi veya tüzel kişiyi,
Sipariş Veren: Satıcı'ya ait internet sitesi üzerinden bir ürün talep eden gerçek kişiyi veya tüzel kişiyi,
Mal: Bir ücret veya yarar karşılığında ulaştırılan veya ulaştırılmasına ilişkin güvence verilen her türlü nesneyi,
Hizmet: Bir ücret veya yarar karşılığında yapılan veya yapılmasına ilişkin güvence verilen mal dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Ürün: Sözleşme'ye konu olan her türlü malı ve hizmeti,
Site: Satıcı'ya ait internet sitesini veya internet sitelerini,
Taraflar: Satıcı'yı ve Alıcı'yı,
Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında imzalanan bu Uzaktan Satış Sözleşmesi'ni ifade eder.

3. Konu ve Kapsam

Sözleşme, Alıcı'nın Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özelliklerini ve ücretini belirttiği Ürün'ün satışı ve ulaştırılması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenler.

4. Satıcı Bilgileri

Unvanı: Fırat Akova ("Poedat")
Adres: Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak 1/2, Nida Kule Batı Ataşehir, Ataşehir 34746, İstanbul, Türkiye

5. Alıcı Bilgileri

Ulaştırılacak Kişi
Ulaştırılacak Adres
Telefon
E-Posta veya Kullanıcı Adı

6. Sipariş Veren Bilgileri

Adı ve Soyadı veya Unvanı
Adres
Telefon
E-Posta veya Kullanıcı Adı

7. Ürün Bilgileri

7.1. Ürün'ün temel özellikleri Site'de yayımlanır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise Ürün'ün temel özellikleri kampanya süresince incelenebilir. Kampanya, belirtilen tarihe veya güncellenene kadar geçerlidir.

7.2. Site'de listenen ve duyurulan ücretler satış içindir. Duyurulan ücretler ve verilen sözler güncellenene kadar geçerlidir. Süreli olarak duyurulan ücretler ise belirtilen süre kadar geçerlidir.

7.3. Ürün'ün vergiler dahil ücreti aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması, Adeti, Birim Fiyatı, Ara Toplam (KDV Dahil)
Kargo Ücreti
Toplam
Ödeme Biçimi ve Planı
Ulaşım Adresi
Ulaştırılacak kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Ulaştırılacak Tarih
Ulaşım Biçimi

7.4. Ürün'ün ulaşım gideri olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenir.

8. Fatura Bilgileri

Adı ve Soyadı veya Unvanı
Adres
Telefon
E-Posta veya Kullanıcı Adı

Fatura, Ürün'ün ulaştırılması sırasında ilgili e-posta adresine veya fatura adresine gönderilecektir.

9. Genel Hükümler

9.1. Alıcı, Site'de Sözleşme'nin konusu olan Ürün'ün temel niteliklerine, ücretine, ödemesinin nasıl yapılacağına ve nasıl ulaştırılacağına ilişkin ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul etmiş sayılır. Alıcı'nın Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün ilgili sayfasındaki ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda onaylaması, Sözleşme'nin yapılmasından önce Satıcı tarafından Alıcı'ya ulaştırılması gereken adresi, Ürün'e ait temel özellikleri, Ürün'ün vergiler dahil ücretini, ödeme ve ulaştırma bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiği anlamına gelir.

9.2. Sözleşme konusu Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Site'deki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı'ya veya Alıcı'nın gösterdiği adresteki gerçek kişiye veya tüzel kişiye ulaştırılır. Söz konusu süre içinde ürünün Alıcı'ya ulaştırılamaması durumunda Alıcı'nın Sözleşme'den çekilme hakkı saklıdır.

9.3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve diğer ilgili bilgiler ve belgeler ile ulaştırmayı, her türlü ayıptan arınmış olarak yasal gerekliliklere uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük temelinde gerçekleştirmeyi, hizmet niteliğini koruyup yükseltmeyi, işin yerine getirilmesi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ölçü ve öngörü ile hareket etmeyi kabul eder.

9.4. Satıcı, Sözleşme'den doğan yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'yı bilgilendirerek ve onayını alarak eşit nitelik ve ücrette farklı bir Ürün sağlayabilir.

9.5. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün'ün ulaştırılmasının olanaksızlaşması durumunda yükümlülüklerini yerine getiremezse durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde Alıcı'ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı'ya iade edeceğini kabul eder.

9.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ün ulaştırılması için Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacağını, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün'ün ücretinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda Satıcı'nın Sözleşme konusu Ürün'ü ulaştırma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul eder.

9.7. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici durumların oluşması gibi olağanüstü durumlar nedeniyle Sözleşme konusu Ürün'ü süresi içinde ulaştıramazsa, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul eder. Alıcı'nın da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün'ün varsa dengi ile değiştirilmesini veya Ürün'ün ulaştırılmasının ulaşımı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı'dan talep etme hakkı saklıdır. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda Alıcı'nın nakit ile yaptığı ödemelerde Sözleşme konusu Ürün'ün ücreti 14 gün içinde kendisine iade edilir. Alıcı'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Sözleşme'nin konusu olan Ürün'ün ücreti, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

9.8. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen ücretin banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 14 günden daha uzun sürebileceğini ve ücretin bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması durumunun banka işlem süreci ile ilgili olmasından dolayı Alıcı olası gecikmeler için Satıcı'yı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

9.9. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ün Alıcı veya Alıcı'nın gösterdiği adresteki gerçek kişiye veya tüzel kişiye ulaştırılmasından sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi durumunda Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü 3 gün içerisinde ulaşım gideri Satıcı'ya ait olacak şekilde Satıcı'ya iade edeceğini kabul eder.

9.10. Satıcı'nın, Alıcı tarafından Site'ye kayıt belgesinde belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, telefon numaraları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, kısa mesaj, telefon görüşmesi, mektup ve diğer yollarla iletişim, bildirim, pazarlama ve diğer amaçlarla Alıcı'ya ulaşma hakkı bulunur. Alıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle Satıcı'nın kendisine yönelik sözü edilen etkileşimlerde bulunabileceğini kabul eder.

9.11. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü teslim almadan önce inceler; zarar görmüş ve ayıplı Ürün'ü kargo şirketinden teslim almaz. Teslim alınan Ürün'ün zarar görmediği ve ayıpsız olduğu kabul edilir. Ürün'ün teslim alınmasından sonra Ürün'ün özenle korunması sorumluluğu Alıcı'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalı ve fatura iade edilmelidir.

9.12. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı sahibinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı'ya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin bir güvenlik açığının saptanması durumunda Satıcı, kredi kartı sahibine ilişkin kimlik bilgilerini ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart sahibinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı sunmasını Alıcı'dan talep edebilir. Alıcı'nın talebe konu bilgileri veya belgeleri sağlamasına kadar geçecek sürede sipariş dondurulur; sözü edilen taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması durumunda ise Satıcı siparişi iptal etme hakkını kullanabilir.

9.13. Alıcı, Site'ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı'nın söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Satıcı'nın ilk bildirimi üzerine hemen, kesintisiz ve parasal olarak karşılayacağını kabul eder.

9.14. Alıcı, Site'yi kullanırken yasal hükümlere uymayı ve söz konusu yasal hükümleri ihlal etmemeyi kabul eder. Aksi durumda doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve yalnızca Alıcı'yı bağlayacaktır.

9.15. Alıcı, Site'yi hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için veya başkalarına zarar verecek şekilde kullanamaz. Alıcı, başkalarının Site'yi ve Ürün'ü kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı işlemlerde bulunamaz.

9.16. Satıcı, Site üzerinde Satıcı'nın kendi kontrolünde olmayan veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka sitelere ve içeriklere bağlantı verebilir. Söz konusu bağlantılar Alıcı'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş sayılır ve herhangi bir siteyi, içeriği ve siteye sahip olan veya siteyi işleten kişiyi desteklemez veya onlara yönelik bir güvence niteliği taşımaz.

9.17. Sözleşme maddelerinden birini birkaçını ihlal eden Alıcı, söz konusu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak kişisel olarak sorumludur. Söz konusu ihlalin hukuki ve cezai sonuçları Satıcı'yı bağlamaz; olayın hukuk alanına yansıması durumunda Satıcı'nın Alıcı'ya karşı Sözleşme'ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.18. Alıcı, Satıcı'nın Site'de paylaştığı Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve İade ve İptal Koşulları belgelerinin Sözleşme'ye dahil olduğunu kabul eder. Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve İade ve İptal Koşulları belgelerinin Kullanım Koşulları'yla uyum içinde olması gerekir; ancak söz konusu belgeler arasında uyumsuzluk olması durumunda Sözleşme'nin yorumu iyi niyet çerçevesinde değerlendirilecektir. Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve İade ve İptal Koşulları belgelerinin Alıcı tarafından onaylanmış olması, Alıcı sözü edilen belgelerden haberdar olmadığı savunmasını ortadan kaldırır.

10. Cayma Hakkı

10.1. Alıcı, Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün mal niteliğinde olması durumunda, Ürün'ün kendisine veya belirttiği adresteki gerçek kişiye veya tüzel kişiye ulaştırıldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, Satıcı'ya bildirmek koşuluyla hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek Sözleşme'den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün hizmet niteliğinde olması durumunda da ödemeyi yaptığı tarihten 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Ancak alıcı, hizmetin sunulmasına 72 saatten az kalması durumunda cayma hakkını kullanamaz. Hizmet niteliğinde olan Ürün'de cayma hakkı Sözleşme'nin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı'ya aittir. Alıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için 14 günlük süre içinde Satıcı'ya e-posta aracılığıyla yazılı bildirimde bulunulması ve Ürün'ün Sözleşme'de düzenlenen "Cayma Hakkı'nın Sınırları" hükümleri çerçevesinde sınırlandırılmamış olması gerekir. Cayma hakkın kullanılması durumunda,

10.2.1 İade edilmek istenen ve Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün faturası kurumsal ise Alıcı'ya veya üçüncü kişiye teslim edilen Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün faturası kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte iade edilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği durumda tamamlanmaz.

10.2.2 İade belgesi, Sözleşme'ye konu olan Ürün'ün kutusu, ambalajı ve varsa diğer gereçleri ile zarar görmemiş olarak iade edilmesi gerekir.

10.2.3 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 günlük süre içerisinde toplam ücreti ve Alıcı'yı borç altına sokan belgeleri Alıcı'ya iade etmek ve 21 günlük süre içerisinde de mal niteliğinde olan Ürün'ü iade almakla yükümlüdür.

10.2.4 Alıcı'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal niteliğinde olan Ürün'ün değerinde bir azalma olursa veya iade olanaksızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı'nın zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal niteliğinde olan Ürün'ün olması gerektiği biçimde kullanılması nedeniyle ortaya çıkan değişikliklerden veya bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

10.2.5 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

11. Cayma Hakkı'nın Sınırları

Cayma hakkının süresi sona ermeden önce Alıcı'nın onayı ile hizmetin gerçekleşmesine başlanan durumlarda cayma hakkı kullanılamaz. Elektronik ortamda anında gerçekleşen hizmetler ve Alıcı'ya anında ulaştırılan ve maddi olmayan mallarda cayma hakkı kullanılamaz. Elektronik ortamda gerçekleştirilen hizmetin (örneğin, bir sanal etkinliğin) bir veya birkaç bileşeni (örneğin bir veya birkaç oturumu) Satıcı'dan kaynaklı bir nedenden dolayı iptal edilirse, Alıcı'nın söz konusu bileşen için ödediği ücret iade edilir; Alıcı, cayma hakkının olmadığı durumlarda etkinliğin iptal edilmeyen diğer bileşenleri için iade talep edemez. Alıcı'nın isteği veya kişisel gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye uygun olmayan, tek kullanımlık olan, çabuk bozulabilen, son kullanma tarihi geçme olasılığı olan, Alıcı'ya ulaştırılmasının ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı durumda iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, ulaştırıldıktan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle cayma hakkının sınırları konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

12. Temerrüt ve Sonuçları

Alıcı, ödeme işleminikredi kartıyla yaptığı ve temerrüde düştüğü durumda, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul eder. İlgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak giderleri Alıcı'dan talep edebilir. Her koşulda, Alıcı'nın temerrüde düşmesi hâlinde, Alıcı, borcun gecikmeli ödenmesinden dolayı Satıcı'nın uğradığı zararı karşılayacağını ve gerekli ödemeleri yapacağını kabul eder.

13. Yetkili Organlar

Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle aşağıdaki şekildedir;

  • 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

görevlidir.

10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekir.

Sözleşme, ticari amaçlarla yapılır.

14. Yürürlük

Alıcı, Site üzerinden verdiği Ürün siparişine ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, Ürün siparişinin gerçekleşmesinin öncesinde Sözleşme'nin Site'de Alıcı tarafından okunabilmesi ve onaylayabilmesi için gereken elektronik düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Satıcı: Poedat
Alıcı:
Tarih: 16 Ekim 2020