POEDAT


Entelektüel Etkileşimler. Disiplinlerarası Kesişimler.

Herkes İçin

Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Psikoloji, Edebiyat, Mimarlık

 

 • Bir Topluluk

  Akademik Çalışma

  Poedat, farklı disiplinlerde çalışan ve üreten akademisyenlerin, bağımsız araştırmacıların ve üniversite öğrencilerinin yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor.


  Seminerler, konferanslar, kamplar, atölyeler, zirveler ve özel gruplar ile gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla kurgulanan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

 • Bir Paylaşım

  Dostluk Ağı

  Çeşitli arka planlardan gelen entelektüel arayışlara sahip olan kişileri aynı paydada buluşturan Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını sağlıyor.


  Her biri kendisine özgü sayısız etkileşimle taçlanan dostluk ilişkileriyle örneğine az rastlanan bir dayanışma da gerçek oluyor.

 • Bir Alan

  Dünyaya Açık

  Poedat, varlığını uçsuz bucaksız bir alanda konumlandırıyor; düşüncenin özgürlüğünü, kimliğin çeşitliliğini ve yaratıcılığın enerjisini barındırıyor.


  Meraka ilişkin her şey Poedat'ın kapsamında.

30 Etkinlik

2012'den beri

3000 Katılımcı

Genişleyen bir topluluk

Fiziksel Etkinlikler

Kentte ve taşrada

Sanal Etkinlikler

Zoom aracılığıyla


Gelecek Etkinlikler


Levent Safalı
Descartes'ın Güncelliği

René Descartes, Orta Çağ düşüncesine, bir diğer deyişle, skolastiğe en büyük darbeyi vuran ve modern çağın kapılarını açan en önemli filozoftur. Peki, onun sorun çözme yöntemi, çağının problemlerine yaklaşımı, bizim için hâlâ ilham verici veya yol gösterici olabilir mi?

14 Aralık, 21 Aralık, 28 Aralık, 4 Ocak, Pazartesi 19.00-21.00, Sanal
KATILIN

Devrim Dumludağ
Mutluluk Ekonomisi

Mutluluk ekonomisi son yıllarda giderek yükselen bir alan. Gördüğü ilgi sadece para ve mutluluk arasındaki ilişkinin çekiciliğinden kaynaklanmıyor. Mutluluk ekonomisi başlıca şu sorular üstünde duruyor: Mutluluğun tanımı nedir? Mutluluk nasıl ölçülür? Mutluluğu neler belirler?

29 Aralık, 5 Ocak, 12 Ocak, 19 Ocak, Salı 19.00-21.00, Sanal
KATILIN

Hep beraber

Poedat, yurt içinden ve yurt dışından birçok akademisyenin, araştırmacının, uzmanın ve üniversite öğrencisinin paylaşma, tartışma ve öğrenme yeri oldu.


Poedat, Türkiye'nin en büyük akademik topluluklarından biri.

Yatay Örgütlenme

Poedat'ın küçük çaplı etkinliklerini bir çekirdek ekip yönetirken kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temeline dayalı olarak katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Yatay örgütlenmeyi derinleştirmek için üyelerin Poedat'ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenleniyor.

Deneysel Deneyim

Gençlerin temelini oluşturduğu Poedat, deneysel biçimler bulmaya çalışıyor ve etkinliklerini olabildiğince alternatif mekânlarla, yöntemlerle ve kişilerle gerçekleştiriyor. Poedat, üyeleriyle içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindenliğe sahip olmasıyla diğer topluluklardan ayrılıyor.

Güvenli Alan

Güvenli Alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

"Poedat"

Poedat; "praksis", "otonomi", "entelektüellik", "düş", "arayış" ve "tutku" sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor ve her bir sözcüğün taşıdığını bünyesinde yaşatmaya çabalıyor. Sözcükler Poedat'ın farklı yönlerini vurgularken aynı zamanda onun kesişimselliğini öne çıkarıyor ve uçsuz bucaksız olanakların, açılımların ve boyutların yaratılmasını yüreklendiriyor.

 • Nasıl katılabilirim?

  Etkinliklerimiz başvuru temelli, kayıt temelli, herkese açık ve üyelere açık olmak üzere dört farklı türde. Başvuru temelli etkinliklerimizde başvuru belgesini doldurmanız gerekiyor ve sizinle sözlü bir görüşme yapıyoruz; değerlendirme sürecinin ardından sonucu bildiriyoruz. Kayıt temelli etkinliklerimizde ise kayıt belgesini doldurmanızı istiyoruz. Herkese açık etkinliklerimiz için herhangi bir belge doldurmaksızın etkinlik mekânını bulmanız veya etkinlik sanal ise ilgili bağlantıya tıklamanız yeterli. Üyelere açık etkinliklerimiz yalnızca Poedat üyeleri için ve dışarıya duyurulmuyor.

 • Nasıl üye olabilirim?

  Poedat üyesi olabilmek için en az bir başvuru temelli etkinliğimize kabul edilmeniz, diğer üyelerle yaşayan bir bağ kurmanız ve topluluğumuzla uyum içinde olmanız gerekir. Poedat üyelerinin bazı ayrıcalıkları vardır; dışarıya kapalı ama Poedat üyelerine açık olan etkinliklere katılım sağlayabilirler, sosyal buluşmalara çağrılabilirler, sanal gruplar üstünden etkileşebilirler ve Poedat'ın geleceğiyle ilgili tartışmaların yapıldığı toplantılara davet edilebilirler. Poedat üyeliğinin resmî bir karşılığı yoktur ve ücretli değildir.

 • Neden ücretsiz değil?

  Poedat'ın herkese açık etkinlikleri ücretsiz ve en yüksek katılım da herkese açık etkinliklerden geliyor. Başvuru temelli etkinliklerde konaklama giderleri olduğu için katılımcılar mekâna belirli bir ücret ödemek zorunda oluyorlar. Kayıt temelli etkinliklerde ise mekâna kira ödeniyorsa veya yazılım giderleri varsa giderlerin karşılanması için bilet satışı yapılıyor. Söz konusu giderler dışında tanıtım, ulaşım, basım ve vergi giderleri olabiliyor ve dar gelirli öğrencilere verilen gereksinim bursları da Poedat tarafından karşılanıyor. Her şey değerlendirilmeye alındığında Poedat etkinliklerinin tamamının ücretsiz olması mümkün olmuyor; üstelik Poedat kâr amacı güden bir topluluk değil ve üyeleri kazanç sağlamıyor.

  Dar gelirli öğrencilerin düzenlediğimiz etkinliklere olan erişebilirliklerini arttırmak için gereksinim temelinde burs veriyoruz. Burs tutarları ve oranları etkinlikten etkinliğe değişiyor. Sınırlı kaynaklarımız olduğu için her talebe karşılık veremiyor olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.

Sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz için

  İletinizi göndermeden önce kutuyu işaretleyin.

  Akıntıya karşı bizimle olun.

  Beraber yol alalım.